Trgovina z živili v Avstriji bo po napovedih v letu 2022 ustvarila 34 mlrd EUR prihodkov

sreda, 05. september 2018

Trgovina z živili v Avstriji je v zadnjih petih letih dosegala zmerno rast. V trgovino z živili je zajeta maloprodaja vseh živilskih proizvodov, pijač, tobaka in gospodinjskih izdelkov. Gospodarsko okrevanje in naraščanje zaupanja potrošnikov sta pomagala spodbujati rast v tej panogi. Avstrijski potrošniki so cenovno zelo občutljivi, kar sili konkurente v zniževanje cen, to pa posledično nekoliko zavira vrednostno rast trga.

Avstrijska trgovina z živili je v obdobju 2013-2017 rasla po 2,5 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 32,7 mlrd EUR prihodkov. Segment hrane je v letu 2017 v Avstriji ustvaril prihodke v višini 23,4 mlrd EUR, kar predstavlja 71,7 % celotne vrednosti panoge, segment pijač pa je v letu 2017 ustvaril 5,2 mlrd EUR ali 16 % celotne vrednosti. Po napovedih analitikov naj bi trgovina z živili v Avstriji v obdobju 2018-2022 rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 34 mlrd EUR prihodkov. Trije največji konkurenti v avstrijski trgovini z živili so Hofer KG, SPAR International in REWE Group.

REWE Group ima sedež v Nemčiji, dejavnost skupine pa zajema trgovino z živili, maloprodajo potrošnih izdelkov ter potovalne in turistične storitve. Po podatkih iz decembra 2017 ima skupina mrežo 9.129 prodajaln v različnih oblikah in 396 podružnic, tako v Nemčiji kot tudi v drugih evropskih državah. REWE Group deluje na različnih poslovnih segmentih: maloprodajna mreža v Nemčiji, mednarodna maloprodajna mreža, potovanja in turizem ter specialne trgovine. Segment maloprodajne mreže v Nemčiji je konec leta 2017 upravljal 4.078 trgovin, od tega 1.904 supermarketov in trgovin v okviru blagovnih znamk REWE CITY, REWE CENTRE in REWE. Segment vključuje tudi spletno trgovino rewe.de. V letu 2017 je segment izkazal prihodek v višini 28,6 mlrd EUR, kar predstavlja 57,9 % celotnega prihodka družbe. Poslovni segment mednarodna maloprodajna mreža sestavljajo avstrijska prodajna mesta, trgi CEE in oddelki Penny International. Avstrijske trgovine delujejo pod blagovnimi znamkami BILLA, MERKUR, ADEG in BIPA. Na trgih CEE pa REWE Group deluje pod blagovno znamko BILLA in sicer v Bolgariji, Rusiji, na Slovaškem, na Češkem in v Ukrajini. Segment je v letu 2017 upravljal 4.008 trgovin in ustvaril prihodek v višini 13, 4 mlrd EUR, kar predstavlja 27 % celotnega prihodka družbe. Potovalni in turistični segment deluje v Nemčiji, na Finskem, v Združenem kraljestvu, v Avstriji, v Švici, v Skandinaviji ter v državah vzhodne Evrope in Beneluksa. V letu 2017 je segment ustvaril 4,6 mlrd EUR prihodkov ali 9,4 % celotnega prihodka družbe. REWE Group je v letu 2017 skupno ustvarila 49,5 mlrd EUR prihodkov.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije