Trgovinska Zbornica CCIAA TS-GO namenila 200.000 EUR za komisije pri jamstvih za MSP

torek, 21. april 2020


Zbornica za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo za Trst in Gorico: na voljo je 200.000,00 EUR za mala in srednje-velika podjetja v Trstu in Gorici za nižanje stroškov za provizije v zvezi z jamstvi, ki so jih od 23. marca 2020 izdali Confidi ali javni jamstveni skladi za pridobitev izrednih posojil zaradi izrednih razmer ob pandemiji COVID-19. 

Prispevek je predviden za komisije, vezane na že odobrena jamstva in za že odobrena posojila z zaključenim tozadevnim postopkom, kot mora izhajati iz izjave v obrazcu za vlogo.

Niso upravičena še neodobrena jamstva ob posojilih, za katere postopek ni zaključen.

Zahtevki za jamstva in tozadevna posojila se lahko nanašajo samo na dejavnost, ki jo prosilec izvaja na sedežu ali izpostavi podjetja v nekdanji tržaški ali goriški pokrajini.

Prispevek krije 100 % upravičenih stroškov do največ 2.000,00 EUR.

Vloge je treba predložiti od ponedeljka, 20. aprila 2020, in bodo obravnavane po kronološkem vrstnem redu predstavitve.

Vlogo je treba predložiti Zbornici za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo za Trst in Gorico na priloženem obrazcu, preko PEC na  naslov: cciaa@pec.vg.camcom.it.

Vloga mora biti predložena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika, ki se ji priloži kopijo osebnega dokumenta podpisnika, oz. je lahko podpisana digitalno.

Za vsako podjetje je dovoljena le ena prijava. Prispevki se praviloma dodelijo in hkrati likvidirajo v 15 dneh od datuma oddaje vloge.

Razpis in obrazci

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it