Učinki sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo

torek, 13. april 2021
 
 
Poročilo izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo ocenjuje učinke začasne uporabe sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo in ugotavlja, v kolikšni meri se je liberalizacije medsebojne trgovine odrazila v dejanskih trgovinskih tokovih med državama.
 
Sporazum CETA  se je začel  začasno uporabljati 21. septembra 2017 in bo v celoti veljaven, ko ga bodo ratificirali Kanada in parlamenti držav članic EU.

CETA prinaša liberalizacijo blagovnih tokov med EU in Kanado (umik 98 % vseh carinskih dajatev Kanade do EU), prav tako pa za podjetja odpira dostop do kanadskega trga storitev, trga javnih naročil in poenostavlja postopke v primeru tujih neposrednih investicij.
 
Kanada je v letu 2019 predstavljala 0,27 % izvoza in 0,33 % uvoza Slovenije, torej spada med manj pomembne trge za slovensko gospodarstvo. Izvoz blaga se v zadnjih letih stalno povečuje, pri čemer so glavni izvozni izdelki farmacija ter stroji mehanske naprave in njihovi deli.
 
Glavne ugotovite iz ankete in poglobljenih intervjujev:
  • Sporazum je med podjetji slabo poznan, saj so okviru ankete in poglobljenih intervjujev ugotovili, da četrtina vprašanih za  sporazum sploh še ni slišala, še 60 % vprašanih pa je za sporazum slišala, vendar ga ne poznajo ali slabo poznajo.
  • Po mnenju polovice naj bi bil vpliv na slovensko gospodarstvo in EU pozitiven, vendar konkretnega vpliva na njihovo podjetje pozitivnega vpliva ne bo.
  • Podjetja, prisotna na kanadskem trgu čutijo blag pozitiven vpliv na dostopnost trga, število poslovnih priložnosti in kupcev.
  • Interes podjetij, ki še niso prisotna na trgu Kanade za prodor na ta trg je majhen, predvsem zaradi nepoznavanja trga  ter tudi pomanjkanja sredstev.
  • Oddaljeni trgi so  za podjetja nezanimivi tudi z vidika javnih naročil.
 
Kljub nizkemu deležu blagovne menjave med Slovenijo in Kanado ima Sporazum lahko pomembne posredne učinke na Slovenijo zaradi vpetosti v dobavne verige podjetij iz ostalih članic EU, ki s Kanado bolj dejavno trgujejo.
 
Analizo je izdelal Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete po naročilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Celovita analiza učinkov izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo je na voljo na tej povezavi.
 
Več informacij o poslovnem okolju Kanade