Ugodne napovedi za nizozemski trg kemikalij

četrtek, 14. julij 2022
 

Nizozemska predstavlja 7,7 % evropskega trga kemikalij glede na vrednost

Nizozemski trg kemikalij je zrel in dobro razvit, deloma tudi zaradi dostopa do evropskega trga. Kemijska podjetja imajo strateški dostop do pristanišča Rotterdam, ki je najbolj obremenjeno pristanišče v Evropi in del enega najmočnejših kemičnih grozdov na svetu. Glede na vrednost trga v letu 2021, predstavlja Nizozemska 7,7 % evropskega trga kemikalij. Na 1. mestu je Nemčija z 20, 9 % deležem, na 2. mestu pa Francija z 10,4 %.

Na Nizozemskem deluje več kot 2.000 kemičnih podjetij, vključno z 19 od 25 največjih kemičnih podjetij na svetu.

Nizozemska kemična industrija je v zadnjih letih pridobila veliko tujih naložb, ki so spodbudile razvoj in rast trga.


 

Leta 2021 je nizozemski trg kemikalij ustvaril 76,2 mlrd USD prihodkov

Nizozemski trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 76,2 mlrd USD, kar predstavlja 4,6 % povprečno letno stopnjo rasti med leti 2016 in 2021.

Nizozemski trg kemikalij je leta 2020 upadel za -9,8 %, kar je delno povzročila pandemija Covid-19, ki je ustavila veliko gospodarsko dejavnost. Zaradi tega je na trgu kemikalij prišlo do večjih motenj v dobavnih verigah, cene delnic kemičnih podjetij pa so se močno znižale. Precej je upadlo povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Vendar pa je pandemija ustvarila nove priložnosti v segmentih biocidnih barv in premazov.
 

Tržna segmentacija

Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež nizozemskega trga kemikalij, saj je ustvaril skupne prihodke v višini 25,7 mlrd USD, kar predstavlja 33,7 % skupne vrednosti trga.

Segment osnovnih kemikalij ima velik delež na nizozemskem trgu kemikalij. To ni presenetljivo, saj so osnovne kemikalije običajno nizkocenovni izdelki, ki jih proizvajajo v velikih količinah, kar ustreza nizozemskemu gospodarstvu. 
 

Napovedi za prihodnjih 5 let 

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 100,6 mlrd USD. Študija »Vizija 2030–2050«, ki sta jo objavil Združenje nizozemske kemične industrije in svetovalno podjetje Deloitte, napoveduje znatno rast nizozemskega trga kemikalij v bližnji prihodnosti.

Učinkovit prehod s fosilnih goriv na biomaso ter druge čistejše in varnejše izboljšave v proizvodnji kemikalij, bodo izboljšale učinkovitost proizvodnje in pripomogle k rasti na trgu.
 

Vodilni konkurenti na trgu 

  • BASF je leta 2021 ustvaril 78,6 mlrd EUR (92,9 mlrd USD) prihodkov in velja za največje kemično podjetje na svetu. Nemški proizvajalec kemikalij deluje v več kot 90 državah in ima dobro uravnotežen portfelj izdelkov. 
  • Royal Dutch Shell plc je velika večnacionalna naftna in plinska družba ter eden največjih svetovnih proizvajalcev kemikalij. Kemični segment podjetja je v letu 2021 ustvaril prihodke v višini 23,4 mlrd USD, kar je 60,3 % medletno povečanje. Kemični segment je v poslovnem letu 2021 predstavljal 6,5 % prihodkov družbe. V letu 2021 je obseg prodaje kemikalij znašal 14.216.000 ton. 
  • AkzoNobel je nizozemsko večnacionalno kemično podjetje, specializirano za proizvodnjo barv in premazov. Čeprav ima sedež na Nizozemskem, podjetje deluje v več kot 150 državah prek priznanih svetovnih blagovnih znamk, kot so Dulux, Sikkens, International in Interpon praškasti premazi. Podjetje je v letu 2021 ustvarilo prihodke v višini 9,6 mlrd EUR (11,4 mlrd USD), kar je 12 % povečanje glede na poslovno leto 2020.
  • LyondellBasell Industries NV je eno največjih podjetij za plastiko, kemikalije in rafiniranje na svetu. Družba je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 46,2 mlrd USD, kar je 66,2 % povečanje glede na poslovno leto 2020. Družba je največja svetovna proizvajalka poli-propilenskih spojin in največja proizvajalka polietilena in kisikovih goriv v Evropi. 
 
Viri: Factiva, MarketLine Industry profiles
 

Preberite še: 

Več informacij o globalnih trendih na področju kemične industrije

Priložnosti na nizozemskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: