Ukrajina je v letu 2020 zmanjšala proizvodnjo mlečnih izdelkov za 3 % na na 1,3 mio ton

torek, 13. oktober 2020

V obdobju januar-avgust 2020 je Ukrajina v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala proizvodnjo mlečnih izdelkov za -3 % oziroma za 45.000 ton na 1,33 mio ton.

Proizvodnja konzumnega mleka se je zmanjšala za -7,1 % na 572.300 ton, njegov delež v strukturi mlečnih izdelkov pa se je zmanjšal s 46 % v obdobju januar-avgust lani na 43 % v obdobju januar-avgust 2020.

Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, ki je v strukturi na drugem mestu z 20,4 %, se je zmanjšala za -3 % na 271.200 ton.

Poleg tega je Ukrajina v prvih osmih mesecih leta 2020 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 zmanjšala proizvodnjo sira za -0,3 % na 123.700 ton, vendar se je proizvodnja svežega ne-fermentiranega in fermentiranega sira povečala za 7,4 %, na 51.600 ton, proizvodnja predelanih sirov pa za 6,8 % na 19.600 ton.

Proizvodnja trdih sirov je v prvih osmih mesecih leta 2020 upadla za skoraj -9 % na 52.500 ton.

Upad proizvodnje v teh skupinah sirov je posledica upada povpraševanja na domačem trgu zaradi konkurenčne uvozne ponudbe iz držav Evropske unije.

Od začetka leta 2020 so v Ukrajini proizvedli 127.100 ton sladoleda, kar je -12,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Siri si skupaj s sladoledom delijo tretje mesto v strukturi proizvodnje mlečnih izdelkov.

Proizvodnja posnetega mleka v prahu se je v obdobju januar-avgust 2020 medletno povečala za 4,3 % na 28.200 ton, medtem ko se je proizvodnja masla v tem obdobju zmanjšala za -3 % na 60.000 ton.

Proizvodnja kondenziranega mleka se je v tem obdobju povečala za 8,6 % na 24.200 ton, proizvodnja ne-kondenzirane smetane pa za 16,6 % na 31.500 ton.

Proizvodnja polnomastnega mleka v prahu se je zmanjšala za -45,3 % na 7.500 ton, a ker njegov strukturni del znaša približno 0,6 %, takšen padec v letošnjem letu ni zaskrbljujoč.

Ukrajina je v obdobju januar - julij 2020 v primerjavi z enakim obdobjem lani za 2,6 krat povečala uvoz mlečnih izdelkov, ki je znašal 124,5 mio EUR.

Po podatkih ukrajinskega statističnega urada (Ukrstat) se poraba mleka in mlečnih izdelkov v Ukrajini zmanjšuje. Leta 2015 so v Ukrajini porabili 8.995 mio ton mleka, leta 2019 pa 8.428 mio ton. Poraba na prebivalca se je v tem obdobju zmanjšala z 209,9 kg na 200,5 kg na leto.Viri: Factiva, Ukrainian News Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije