Ukrajina ostaja največja izvoznica sončničnega olja

četrtek, 17. junij 2021
 
Po podatkih Združenja ukrajinskih proizvajalcev sončnic je izvoz sončničnega olja iz Ukrajine v prvih osmih mesecih sezone 2020/21 znašal 4,421 mio ton, kar je predstavljalo 82, 1% izvozne kvote sezone.

Izvoz sončničnega olja je v maju 2021 dosegel 502.000 ton. Največ sončničnega olja Ukrajina izvaža v Indijo, na Kitajsko in v države Evropske unije.

Ukrajinska vlada in proizvajalci sončničnega olja so se aprila letos dogovorili, da bodo omejili izvoz sončničnega olja v sezoni 2020/2021 na 5,38 mio ton, da bi se izognili naraščanju domačih cen zaradi prekomernega izvoza v tujino. Po dogovoru je Ukrajinsko Ministrstvo za gospodarstvo sporočilo, da bo Ukrajina v preostalih mesecih sezone 2020/2021 močno zmanjšala izvoz sončničnega olja v primerjavi s prejšnjo sezono.

United States Department of Agriculture (USDA) napoveduje, da bo izvoz ukrajinskega sončničnega olja v sezoni 2021–2022 znašal 6,4 mio ton, kar je za 19 % več kot v enakem obdobju lani. Ukrajina bo po napovedih tudi v prihodnje ostala vodilna svetovna izvoznica sončničnega olja, z več kot 50 % deležem v celotnem obsegu svetovnega izvoza

Celotni izvoz sončničnega olja na svetu bo v naslednji sezoni 2021-2022 dosegel 12,6 mio ton, medtem ko naj bi v obdobju 202-2021 dosegel 11,1 mio ton.


Viri: Factiva, Reuters, Business World Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije