Upravljanje s pravicami intelektualne lastnine kot s poslovnimi sredstvi

ponedeljek, 11. september 2017

Za večino podjetij predstavljajo neopredmetena sredstva več kot 50% vrednosti podjetja. Najpomembnejšo skupino predstavljajo osnovna sredstva, ki so zaščitena z intelektualno lastnino (izumi, modeli in blagovne znamke). Ker tvorijo tako velik del celotne vrednosti, je za uspeh podjetja pomembno, da se z njimi upravlja kot s finančnimi sredstvi.

Razumevanje finančne vrednosti intelektualne lastnine podjejta je še posebej pomembno pri prehodu na nov trg, ki prinaša nova tveganja in priložnosti. Kitajska predstavlja nekaj posebnih izzivov, praktični ukrepi za zaščito vrednosti sredstev intelektualne lastnine pa so pogosto tako pomembni kot pravni.

Celoten članek v angleškem jeziku (pdf)

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk