Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

petek, 08. maj 2020

Vlada Republike Slovenije je 7. maja 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 64/2020), ki opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške. Uredba začne veljati 8.5.2020.

V Sloveniji je pristojen organ za izdajanje izvoznih dovoljenj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki pridobi mnenja Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zdravje, o tem, ali obstajajo posebne okoliščine ter ali ne bo izvoz ogrozil potreb Unije po tej opremi. FURS nadzira izvoz zaščitne opreme in brez dovoljenja izvoznega postopka ne odobri. Za izvoz zaščitne opreme brez dovoljenja so predlagane tudi globe.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 32/2020).

Sestavni del uredbe je nov obrazec zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme, ki ga najdete tukaj .