Uspešen obisk slovenskih podjetij v Kanadi

ponedeljek, 25. november 2013

Delegacija slovenskih gospodarstvenikov je v Kanadi pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije tam preverjala možnosti za skupne posle. V okviru obiska so se predstavniki 14 slovenskih podjetij udeležili slovensko-kanadske poslovne konference z individualnimi srečanji, se srečali s predstavniki Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice in tam živečimi Slovenci, nekaj podjetij pa se je predstavilo na sejmu Gourmet Food & Wine Expo show.

 

Dvajset predstavnikov štirinajstih slovenskih podjetij z različnih področij (upravljanja pametnih zgradb, kovinsko predelovalne industrije, električnih zaščit, inženiringa in izvedbe strojnih instalacij v prehrambeni in farmacevtski industriji, logistike in transporta, alternativnih virov energije in proizvodnje prehrambnih izdelkov in pridelave vin) se je v času svojega obiska srečalo z več kot 70 kanadskimi gospodarstveniki, s katerimi so uspešno navezali poslovne stike.

 

V času obiska se je šest podjetij iz panoge proizvodnje prehrambnih izdelkov in pridelave vin predstavljalo na sejmu Gourmet Food & Wine Expo show, ki vsako leto novembra poteka na razstavišču Metropolitan Convention Center v središču Toronta. Slovenski razstavni prostor so obiskali tudi številni člani in vidnejši predstavniki slovenske skupnosti v Kanadi.

Obisk sejma Gourmet Food & Wine Expo show                                                                                                                    

V Torontu je bila v sodelovanju z Veleposlaništvom RS iz Ottawe, Konzulata RS iz Toronta ter Kanadskega industrijskega in izvoznega združenja (Canadian Manufacturers & Exporters) organizirana slovensko-kanadska poslovna konferenca, na kateri je bilo predstavljeno poslovno in investicijsko okolje v Sloveniji, slovenska podjetja pa so predstavila svoje dejavnosti in namen njihovega obiska v Kanadi. Ob robu poslovne konference so bili izvedeni poslovni pogovori med slovenskimi podjetji in predstavniki okoli 50 kanadskih podjetij. V času gospodarsko delegacije pa je potekala vrsta obiskov in sestankov s kanadskimi podjetji.

Slovensko-kanadska poslovna konferenca v Torontu                                                         

Slovenska gospodarska delegacija se je srečala tudi s predstavniki Kanadsko slovenske gospodarske zbornice in nekaterimi njenimi vidnimi člani – gospodarstveniki slovenskega rodu , pa tudi z v Kanadi živečimi Slovenci.  

 

V času obiska je bila organizirana tudi delavnica o izvozno-uvozni zakonodaji na kanadskem trgu, ki ga je posebej za slovenska podjetja izvedel Keith Mussar, predstavnik svetovalnega podjetja Keith Mussar & Associates, sicer pa svetovalec kanadskih državnih organov in strokovnjak s področja  agroživilske zakonodaje in član Kanadskega združenja uvoznikov in izvoznikov (Canadian Importers and Exporters Association). Nekaj slovenskih podjetij pa se je sestalo z vodstvom podjetja Mitsubishi Canada Limited, ki se ukvarja predvsem z mednarodno trgovino in investicijami. 

 

Obisk slovenske gospodarske delegacije je prvi tovrstni po enajstletnem premoru.  Prvič so se slovenska agroživilska podjetja predstavila skupaj na specializiranem sejmu v tej državi. Kanada je dežela priložnosti, saj obstaja veliko možnosti za skupno sodelovanje s kanadskimi partnerji, pa tudi za neposreden izvoz slovenskih izdelkov na ta 35 milijonski trg. Veliko priložnost predstavlja tudi gradbeništvo, saj se v Torontu trenutno gradi več kot skupaj v treh največjih mestih Severne Amerike (New York, Los Angeles in Mexico City).

 

Pri organizaciji obiska slovenskih gospodarstvenikov, so bili v veliko pomoč John Dome, častni generalni konzul RS v Torontu, odpravnica poslova Irena Grilc iz  Veleposlaništva RS v Ottawi in številnih v tam živečih Slovencev.

 

Mitja Dujc iz Luke Koper, d. d. pravi, da “imajo redne tedenske kontejnerske ladijske povezave s kanadskimi lukami, še posebno z Montrealom. Volumen kontejnerjev za Kanado in iz Kanade stalno povečujemo. S kontejnejskim ladjarjem Hapag Lloyd imamo tranzitni čas do Monterala samo 21 dni, kar je zelo konkurenčno tudi v primerjavi z bolj konkurenčnimi severno evropskimi lukami. Z organizacijo, sestanki, dogodki, konferencami in sogovorniki nasploh smo bili zelo zadovoljni, saj smo prišli do nekaterih podjetij in sogovornikov, do katerih sami ne bi uspeli priti.”


Maurizio Primani iz podjetja Soline Pridelava soli d. o. o. “Naše podjetje je imelo željo navezati stike z bodočimi kupci – distributerji za kanadski trg in seveda je bilo tudi uspešno. Sestanki so bili zelo uspešni in upamo, da bodo obrodili sadove. Dobro smo spoznali kanadski trg in naše možnosti na njem, pomembne zakone, ki so pomembni pri uvozu, konkurenco in vse o videzu izdelka, ki ga bomo prodajali na tem trgu. Oboji smo naredili vse in zdaj upamo na uspešen začetek izvoza naše slovenske soli v Kanado.”