Uspešna odprava gospodarstvenikov na Kitajsko

četrtek, 29. marec 2012

Pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije se je med 23. in 28. marcem v Pekingu mudila delegacija slovenskih podjetij.
 

Omenjena delegacija je le ena izmed aktivnosti JAPTI za pomoč slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na kitajski trg ali razširiti svoje poslovanje na njem, saj ta zaradi oddaljenosti slovenskim podjetjem predstavlja precejšen strošek. Nadaljevanje teh aktivnosti predstavlja investicijska in poslovna konferenca ter obisk delegacije potencialnih kitajskih investitorjev in poslovnežev v slovenska podjetja, ki jo namerava JAPTI organizirati med 18. in 20. junijem 2012. Konferenca bo na tematiko prenosa znanja in tehnologij v proizvodnjo – industrijo, zato si JAPTI prizadeva, da bi kitajski poslovneži, ki so ob zdajšnjem obisku slovenskih podjetij na Kitajskem izkazali interes za razgovore s slovenskimi poslovneži, junija prišli na povratni obisk v Slovenijo.


Srečanje slovenskih gospodarstvenikov na Kitajskem v reuidenci slovenske veleposlanice, Nj. Eksc. Marije Adanja, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija s konference.

 
Delegacija, v kateri so bili predstavniki 11 slovenskih podjetij, se je udeležila enega izmed največjih poslovnih dogodkov na Kitajskem, visoko tehnološke poslovne konference »International Technology Transfer Beijing Conference 2012« (ITTC 2012). V okviru dvodnevne konference so slovenska podjetja dobila številne priložnosti za razgovore s kitajskimi podjetji, saj se je konference s kitajske strani udeležilo več kot 4.000 podjetij. Slovenska podjetja so to možnost izjemno dobro izkoristila, saj so imela nekatera tudi po več deset razgovorov. Na Kitajsko so tako odšli predstavniki naslednjih slovenskih podjetij, ki so se mednarodni poslovni javnosti predstavili sami: Activa Inženiring, d. o. o., Odvetniška pisarna Vladimir Bilič, d. o. o., Si.Park, d. o. o., FMC Group, Iskra Protection Co.Ltd, Iskra Suzhou Autoelectric, Kolektor Commutator Wuxi, Iskra MIS, d. d., Ortotip, d. d., FibraNet, d. o. o. in Delfini, podjetniško svetovanje Žaneta Statevska, s. p. Še 14 slovenskih inovativnih podjetij pa je tam na njihovo željo zastopal JAPTI, saj si sama finančno niso mogla privoščiti poti na Kitajsko.
 

Na svečani otvoritvi konference ITTC naslednji dan so Cao Jianlin, namestnik ministra za znanost in tehnologijo LR Kitajske, predstavniki mesta Peking in držav udeleženk opozorili na pomen sodelovanja s Kitajsko in njen hiter razvoj na vseh področjih. V svojem nagovoru na ITTC je veleposlanica Republike Slovenije v Pekingu, Marija Adanja, Slovenijo predstavila kot deželo z izjemno ponudbo visokotehnoloških dosežkov in opozorila, da o visoki inovativnosti slovenskih podjetij priča tudi poročilo Evropske komisije Innovation Union Scoreboard. Tanja Drobnič, vodja oddelka za internacionalizacijo na JAPTI je predstavila aktivnosti JAPTI na področju inovativnosti in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, z namenom predstaviti in promovirati slovensko poslovno okolje kitajski poslovni javnosti. Kitajska podjetja, ki želijo investirati v Slovenijo ali jih zanima poslovno sodelovanje s slovenskimi podjetji, je povabila, naj se udeležijo vhodne gospodarske delegacije kitajskih poslovnežev in investitorjev, ki jo JAPTI skupaj s poslovno in investicijsko konferenco organizira junija letos v Ljubljani.

Tanja Drobnič, vodja oddelka za internacionalizacijo na JAPTI je predstavila aktivnosti JAPTI na področju inovativnosti in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

 

V plenarnem delu poslovne konference je Daša Rakovec, vodja sektorja za tuje neposredne investicije in internacionalizacijo na JAPTI v imenu JAPTI z organizatorji konference ITTN iz Pekinga (International Technology Transfer Network) podpisala memorandum o nadaljnjem sodelovanju ter se dogovorila z organizatorji in kitajsko agencijo za promocijo investicij (CIPA), da bodo skupaj v Veleposlaništvom RS v Pekingu aktivno sodelovali pri nadaljnji promociji slovenskih podjetij na Kitajskem. Na osnovi sporazuma si bosta JAPTI in ITTN izmenjavali informacije o podjetjih zainteresiranih za medsebojno sodelovanje, seminarjih, ki bodo organizirani v Sloveniji oziroma na Kitajskem, organizirali promocijske akcije, si medsebojno izmenjavali vabila na sejme, tako trgovinske, kakor tudi investicijske in razvijali nove oblike promocije tujih neposrednih investicij.
 

Zvečer je bilo v rezidenci veleposlanice RS v Pekingu srečanje slovenskih gospodarstvenikov na Kitajskem, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija s konference. Predstavniki podjetij so pozdravili prvo udeležbo Slovenije na ITTC in se zavzeli za nadaljevanje tovrstnih aktivnosti. Slovenska podjetja na Kitajskem so tudi izrazila pripravljenost, da se aktivneje vključijo v pripravo tovrstnih obiskov na Kitajskem.
 

Konferenca ITTC je letos potekala pod sloganom »Povezovanje najboljših, partnerstvo za uspeh.«Slovenska podjetja so bila predstavljena v brošuri, ki je izšla ob sami konferenci, svoje produkte, tehnološke inovacije in investicijske projekte pa so mednarodnemu poslovnemu občinstvu predstavila tudi neposredno na dogodku samem. V okviru mednarodne poslovne konference ITTC 2012 so bili namreč organizirani tudi bilateralni pogovori med slovenskimi in kitajskimi podjetji, poleg tega pa je delegacija slovenskih podjetij obiskala tudi poslovno cono ITTN v Pekingu (Zhongguancum Inovative Zone) ter največjo kitajsko tovarno za proizvodnjo industrijskih delov.
 

Po besedah predstavnikov slovenskih podjetij, ki so se udeležila delegacije, je obisk Kitajske izpolnil njihova pričakovanja, saj je bila konferenca dobra priložnost za navezavo poslovnih stikov s kitajskimi partnerji, kot tudi potencialnimi kitajskimi investitorji v Sloveniji. Podjetja so tudi poudarila, da se zavedajo, da je po srečanjih odvisno predvsem od njih samih, v koliki meri bo prišlo do morebitnega poslovnega sodelovanja.
 

Obisk poslovne delegacije na Kitajskem je bil namenjen večji mednarodni prepoznavnosti slovenskih inovacij in Slovenije kot tehnološko napredne dežele ter je potekal pod sloganom Meet Slovenian Innovativeness. Z udeležbo na mednarodni tehnološki konferenci ITTC Beijing 2012 je JAPTI začel uresničevati poslanstvo osrednjega slovenskega dogodka s področja inovativnosti - Slovenskega foruma inovacij, ki je najboljšim slovenskim inovacijam omogočiti čim večjo mednarodno prepoznavnost in uresničitev na trgu oziroma omogočiti prenos znanja in tehnologije v industrijo. JAPTI je gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Peking organiziral v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Pekingu.
 

Foto: arhiv Veleposlaništva RS v Pekingu