Ustavljeno izdajanje dovoljenj za delo in bivanje v ZDA

sreda, 24. junij 2020


22. aprila 2020 je predsednik ZDA podpisal izvršilni odlok (executive order), ki za 60 dni ustavlja izdajanje dovoljenj za delo in bivanje v ZDA, 22. junija 2020 pa je ustavitev podaljšal do konca leta.

Podaljšanje ustavitve izdajanja dovoljenj (največ H-1B vize) bi naj prizadelo okoli 525.000 delovnih mest visoko kvalificiranega – tehnološko izobraženega kadra.

Za boljšo razlago in preglednost omenjenega podaljšanja odloka do konca leta in drugih potencialnih zakonodaj, ki so v pristojnosti predsednika ZDA, pri SABA predlagamo obisk spletne strani www.whitehouse.gov/presidential-actions, na kateri se lahko potencialni interesenti (prosilci za določena dovoljenja) informirajo o vseh aktivnostih predsednika ZDA.

Za interesente - prosilce - podjetnike iz Slovenije pa je seveda nujno pridobiti informacijo s strani Veleposlaništva ZDA v Ljubljani.

Zaradi nastale situacije in napovedanih nadaljnjih restrikcij pri vstopanju v ZDA (in kot kaže tudi obratno iz ZDA v EU) predlagamo poslovnim partnerjem v Sloveniji, da si ogledajo spletno stran www.sloaba.com, kjer dobijo podatke o delovanju Slovensko ameriškega poslovnega združenja v Clevelandu, Ohio, ZDA in mogoče sprejmejo odločitev glede sodelovanja s SABA.

Dodatne informacije:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com