Uvajanje sistema enotnega okna NAFEZA za carinske postopke

četrtek, 27. maj 2021

NAFEZA (ali "okno" v arabščini) je integrirana spletna platforma, ki olajša carinjenje oziroma omogoča povezovanje carinskega organa z drugimi ustreznimi organi nadzora pristanišč v Egiptu. Uvozniki in izvozniki predložijo in prejmejo dokumente ter izvršijo plačila v okviru enotnega sistema NFEZA in uporabo logističnih centrov v pristaniščih.

Ključni del sistema NAFEZA je informacijski sistem Advance Cargo Information (ACI), ki omogoča predložitev in (vsaj delno) obdelavo pošiljk pred prihodom blaga v namembno luko. Pilotna uporaba ACI se je začela 1. aprila 2021, sistem pa naj bi bil v celoti delujoč in obvezen v vseh morskih pristaniščih od 1. julija 2021. ACI se bo kasneje uporabljal tudi v drugih vrstah pristanišč. Oblasti so potrdile, da sistem ACI nikakor ni povezan z obvezno registracijo izvoznikov in ne bo imel nobenega vpliva na posamezno registracijo izvoznika.

Podlaga za vzpostavitev sistema NAFEZA je odlok ministra za finance št. 461/2019, s katerim se je carinskemu organu Egipta omogočil začetek postopka carinjenja na podlagi kopij ustreznih carinskih dokumentov, pod pogojem, da so njihovi izvirniki predloženi pred končnim carinjenjem. Na podlagi uredbe PV št. 3053/2019 pa so se ustanovili skupni carinski odbori v pristaniščih, ki vključujejo predstavnike vseh ustreznih nadzornih organov z namenom hkratnega opravljanja inšpekcijskih pregledov, ki se pričnejo skupnim odpiranjem posameznega kontejnerja. 

Z uvedbo enotnega okna NAFEZA se je število potrebnih dokumentov v postopku carinjenja zmanjšalo na štiri obvezne dokumente: račun, seznam blaga (packing list), potrdilo o poreklu (certificate of origin) in obrazec štiri (form four). 

NAFEZA uporablja tudi sistem za obvladovanje tveganj in bo vključeval shemo pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEOs), ki bo omogočala pospešitev postopka carinjenja in uporabo zelenih kanalov. Egiptovske oblasti močno poudarjajo pomen vzpostavitve elektronskega portala za izmenjavo dokumentov in si še naprej prizadevajo za vzpostavitev spletnega sistema za preverjanje potrdil o poreklu. 

Več informacij o sistemu NAFEZA in sistemu ACI, ki vključujejo tudi najbolj pogosta vprašanja in odgovore, je dosegljivih na povezavi www.nafeza.gov.eg/en.

Konkretna vprašanja glede ACI sistema se lahko naslovijo na elektronski naslov: aci.campaign@mts-egy.com