V aprilu odprtje kontaktnega centra, v katerem bodo podjetniki lahko prijavili nelojalno konkurenco

ponedeljek, 16. marec 2020

Srbski podjetniki bodo lahko od meseca aprila naprej v okviru posebnega kontaktnega centra republiškim inšpekcijam po elektronski pošti prijavili nelojalno konkurenco, oziroma nekatere nepravilnosti ter nedoslednosti delovanja inšpekcijskih služb, so sporočili z Ministrstva državne in lokalne samouprave.

„Na vseh inšpekcijskih portalih bodo na razpolago obrazci za prijavo, obenem pa se bo lahko spremljalo, kako se postopek razvija. To bo izboljšalo delo inšpekcijskih služb in pomagalo v boju proti korupciji“, je dejal vodja oddelka za podporo koordinacijske komisije za inšpekcijski nadzor na Ministrstvu za državno upravo ter lokalno samoupravo Dragan Pušara.

Znotraj enotnega informacijskega sistema za inšpekcijski nadzor, imenovanega E-inspektor, je trenutno uvrščenih 36 republiških inšpekcij, do konca leta jih bo dodanih še pet z Ministrstva za kmetijstvo, slednji imajo določene vzorce dela že od prej.

Kasneje bodo integrirani tudi sistemi Davčne uprave, inšpektorji pa bodo imeli vpogled zgolj v davčne bonitete nadzorovanega, da bi lahko videli dolgove ali neskladja, povezana z Zakonom o Davčni inšpekciji.

Sistem E-inspektor je orodje, ki lahko inšpektorjem olajša delo, vsebuje določene naloge, poročila, zapisnike, rešitve, zahtevke za sprožanje postopkov o davčnih prekrških, prijave gospodarskih prekrškov ter odkritja drugih inšpekcijskih služb.

Oblikovana je tudi enotna evidenca subjektov in objektov inšpekcijskega nadzora, ki zajema pregled srbskega gospodarstva nasploh in v kateri najdemo več kot dva milijona subjektov, tako podjetij, kot šol, bolnišnic, vrtcev, fakultet, saj so prav tako nadzorovani. Vsi na seznamu se obravnavajo glede na stopnje tveganja, kar lahko inšpektorjem pomaga, da se odločijo, ali so potrebni pogostejši nadzori, obenem pa lahko vidijo tudi statistiko nadzorov.

Ena od prednosti sistema E-inspektor je tudi, da omogoča standardizacijo postopkov za določanje prepovedi ali kazni. Ne bo namreč več mogoče, da bi dva inšpektorja v dveh različnih mestih za enake prestopke izrekla različne kazni.

Posamezni gospodarski subjekti lahko zaprosijo za podpis sporazuma, s katerim prekrške priznajo, kar jim omogoča, da se jim prvi prekršek oprosti.

Letno inšpektorji v državi opravijo več kot pol milijona pregledov, vsaj polovica od teh pa zajema nadzor hrane, tako pri vnosu v Srbijo, kot  tudi pri distribuciji. 

Dragan Pušara je še poudaril, da v državi trenutno dela 2384 republiških inšpektorjev, kar pa je trikrat manj, kot bi jih glede na število prebivalcev potrebovali. V naslednjih letih bo potrebno zaposliti še 1272 inšpektorjev in to v vseh republiških izpostavah; na 11 ministrstvih so v delu razpisi za zaposlitev 450 inšpektorjev, največ na Ministrstvu za kmetijstvo.

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs