V Estoniji predlagajo postopno ukinitev subvencij za OVE

torek, 23. februar 2021

Estonski Urad za konkurenco (Konkurentsiamet) je analiziral sheme subvencioniranja obnovljive energije, ki se izvajajo v Estoniji, in njihov vpliv na gospodarstvo. Po opravljeni analizi je priporočil prehod na tržno rešitev in postopno opustitev subvencij za obnovljivo energijo.

Leta 2007 je estonski Zakon o trgu z električno energijo določil 12 letno obdobje subvencioniranja obnovljive energije. To pomeni, da je podjetje, ki je začelo s proizvodnjo obnovljive energije v letu 2007, dobivalo subvencijo države vse do leta 2019.

Kljub temu, da je bil v Estoniji prehod na sistem dražb obnovljive energije v celoti dokončan leta 2021, naj bi se proizvajalcem obnovljive energije subvencije še vedno izplačevale za obdobje 12 let. Podjetje, ki bo letos začelo proizvajati obnovljivo energijo, bo torej lahko prejemalo državno subvencijo vse do leta 2033.

Urad za konkurenco je dejal, da izkušnje drugih držav kažejo, da je mogoče graditi obrate za obnovljivo energijo le z minimalno državno podporo. Na podlagi priporočil Evropske unije je treba cilje obnovljive energije doseči z najmanjšo možno državno podporo in pod pogoji proste konkurence.

Tudi stroški, povezani s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, se bodo sčasoma zmanjšali, zato je po mnenju estonskega Urada za konkurenco v prihodnosti večino obratov mogoče zgraditi brez države podpore.

Generalni direktor estonskega Urada za konkurenco Mart Ots je dejal, da zelo velik potencial obnovljive energije predstavljajo vetrne elektrarne na morju.  »Vetrne elektrarne na morju lahko na nek način primerjamo z zalogami nafte in plina, odkritimi pred desetletji v Severnem morju, ki so kar nekaj državam prinesle blaginjo,« je dejal Ots. »Pomembno je, da vir ta uporabljamo na transparenten način, saj bi le tako država imela koristi, potrošnik pa bi si zagotovil najnižjo možno ceno električne energije,« je dejal direktor Urada.

Estonski Urad za konkurenco je v svoji analizi tudi ugotovil, da sedanja podporna shema potrošnikom nalaga tudi nerazumno visoko davčno obremenitev, ki bi se lahko nadaljevala še naslednja desetletja.

Glede na izjavo Urada Estonija sicer izpolnjuje zaveze glede obnovljive energije, vendar ta doseženi cilj za potrošnike vsekakor ni bil poceni. V obdobju 2007–2020 je davčna obremenitev potrošnikov znašala 829 mio EUR. Subvencije, ki jih plačujejo potrošniki, naj bi do leta 2030 dosegle 1,5 mlrd EUR, izplačevale pa naj bi se vse do leta 2045.Viri: Factiva, Business World Agency, Newsbase Daily News

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije