V ruski regiji Jaroslavelj obilo poslovnih priložnosti za slovenska podjetja

torek, 01. julij 2014

26. junija se je v prostorih Generalnega Sekretariata Vlade RS v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija uspešno zaključil seminar Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij. Temelji za sodelovanje med Slovenijo in rusko regijo Jaroslavelj so bili postavljeni že lani decembra, ko je bil podpisan memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in omenjeno regijo.

 

Seminar je bil namenjen slovenskim podjetjem, ki jih zanima poslovanje z Rusko federacijo, še posebej z regijo Jaroslavelj, in je le ena v vrsti aktivnosti za slovenska podjetja, ki jih javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja v času priprav na izhodno gospodarsko delegacijo v regijo Jaroslavelj, ki jo bo agencija organizirala jeseni med 21. in 23. septembrom 2014.

 

 

V svojem uvodnem nagovoru je Tanja Drobnič iz Javne agencije SPIRIT Slovenija poudarila, da je vstop na ruski trg z izjemnim potencialom in s priložnostmi v vseh gospodarskih panogah zahteven projekt, ki pa je lažji tam, kjer na pomoč priskoči država. »Skupni memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlado jaroslaveljske regije, ki je bil podpisan decembra lani, predstavlja formalni institucionalni okvir za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Jaroslaveljsko regijo ter podjetjem z obeh strani olajšuje vzpostavitev poslovanja,« je dejala. 

 

»Na podlagi podpisanega memoranduma je že pripravljen konkretni akcijski načrt izvedbenih aktivnosti za obdobje 2014 -2016, v katerem so navedeni cilje in aktivnosti na področju gospodarstva, industrije in investicij, izobraževanja in turizma, predvsem zdravstvenega turizma in rehabilitacije ter številna druga področja,« je dodal Metod Dragonja, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. “Naša želja je, da podjetja ne bi iskala poslovnih priložnosti samo v Moskvi, saj je tam preveč konkurence, zato podpiramo vse aktivnosti, ki jih usmerjajo še v druga ruska mesta in regije, kjer je veliko neizkoriščenih priložnosti,” je dodal in poudaril, da morajo biti podjetja proaktivna in sama narediti konkretne korake v smeri vzpostavljanja sodelovanja, gospodarsko ministrstvo in SPIRIT Slovenija pa jim pri tem ponujata podporo.

V nadaljevanju je Nj. eksc. dr. Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji poudaril, da je sodelovanje med obema državama na visoki ravni, tako na področju gospodarstva, kulture, znanosti in športa, kljub vsemu pa je še veliko neizkoriščenega ter pozdravil aktivnosti za spodbujanje sodelovanja med obema državama.

 

Prvi veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji, Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija je poudaril, da je trenutek za vstop na ruski trg idealen, saj gre za hitrorastoči trg z izjemnim potencialom in s priložnostmi v vseh gospodarskih panogah, vendar pa se je pri sklepanju poslov treba oborožiti s potrpežljivostjo in vztrajnostjo, spoznati specifiko trga, veliko prednost pa predstavlja tudi znanje ruskega jezika. »Rusko tržišče je zelo obsežno in raznovrstno, zato lahko prav vsako podjetje na njem najde svojo tržno nišo, resnično pa bodo uspeli le tisti, ki se bodo poglobili v rusko kulturo, tradicijo, običaje in jezik,” je še dodal. 

 

V nadaljevanju je Tanja Drobnič iz javne agencije SPIRIT Slovenija predstavila bilateralne ekonomske odnose med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo. Izpostavila je podobnost Slovenije in Jaroslavlja, Slovenija je del enotnega gospodarskega prostora Evropske unije z več kot 500 milijoni prebivalcev, ki je tretji največji po številu prebivalcev takoj za Kitajsko in Indijo, regija Jaroslavelj pa je del teritorialno največje države na svetu, Ruske federacije. »V zadnjih nekaj letih je v blagovni menjavi med obema državama zaznati trend nenehne rasti, čeprav pa ima Slovenija več kot 70 odstotkov blagovne menjave z državami članicami EU. Tako je v programskem in finančnem obdobju 2014 do 2020 v ospredju sestava funkcionalnih konzorcijev oziroma grozdov tudi zaradi povečanja poslovanja na tretjih trgih in povezovanje podjetij zaradi razvoja novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo,« je opozorila. Še posebej veliko priložnosti za vzpostavitev sodelovanja med Slovenijo in Jaroslavljem je na naslednjih področjih - javna infrastruktura, predvsem gradbeništvo, gradbeni inženiring in lesnopohištvena industrija; telekomunikacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije; kovinsko predelovalna industrija; avtomobilska industrija; farmacevtska industrija in medicina; prehrambna industrija in turizem. Med drugim je izpostavila tudi kompatibilnosti lesno predelovalne industrije obeh gospodarstev, saj sta tako Slovenija kot tudi Jaroslavelj izdatno poraščena z gozdovi in je tako uporaba lesne (bio)mase kot tudi prenos tehnologij za predelavo te mase kompatibilen za obe gospodarstvi.

 

Poslovno okolje in investicijske priložnosti v regiji Jaroslavelj je udeležencem osvetlil Dmitry Secretarev, namestnik guvernerja Vlade jaroslaveljske regije. Celotna jaroslaveljska regija ima nekaj manj kot 1,3 milijona prebivalcev, od tega jih ima več kot polovica visoko ali višjo izobrazbo, po bonitetni oceni Svetovne banke pa je na osmem mestu v Ruski federaciji. Po njegovih besedah velja za znanstveno tehnično regijo in je z dobro investicijsko klimo in pogoji za poslovanje privlačna za tuje investitorje, kar dokazujejo tudi številne tovarne svetovno znanih družb kot so Komatsu, General Electric, Takeda, Cadila in druge. »V regiji veliko pozornost namenjamo razvoju investicijskih lokacij in industrijskih parkov, investitorjem pa ponujamo tudi številne spodbude, med drugim poskrbimo za pospešeno pridobivanje potrebnih soglasij in dovoljenj, jim dodelimo subvencije iz regionalnega proračuna in priznamo davčne olajšave od 7 do 9 let za strateške investicijske projekte,« je dodal. Oblikovalo se je nekaj grozdov, ki uspešno delujejo: grozd strojegradnje in proizvajalcev avtomobilskih delov, farmacevtski grozd in turistični grozd. »V celotni regiji je okoli 4000 podjetij, med temi kar 2365 velikih in srednje velikih podjetij, ki delujejo v industrijskem sektorju, ki je vodilna panoga v regiji. Intenzivno se razvija predvsem visokotehnološka strojegradnja, naftno-kemični kompleks - regija proizvede 12 % vseh barv in lakov celotne Ruske federacije, farmacija, prizadevajo pa si tudi za modernizacijo tradicionalnih dejavnosti,« je zaključil.

 

Udeležencem sta svoje izkušnje pri poslovanju z ruskim trgom predstavila Matej Bizjak, komercialist ključnih kupcev v podjetju Letrika, d. d., ki že posluje v Jaroslavlju, lani so tam ustvarili 3,1 milijona EUR prihodkov, in mag. Gorazd Novak, vodja prodajnih rešitev v podjetju Iskratel d. o. o., ki že posluje na številnih regionalnih trgih Ruske federacije - trenutno je 20 odstotkov vseh inštaliranih telefonskih priključkov v Ruski federaciji njihovih - in si želi okrepiti poslovanje tudi v Jaroslavlju. Oba sta se strinjala, da je Ruska federacija dežela priložnosti, a prevelika, da bi lahko obvladovali celoten teritorij naenkrat, zato sta podjetjem svetovala, naj se raje osredotočijo na ruske regije, saj bodo tam lažje in uspešneje dosegli preboj na trg.

 

Za zaključek je prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., predstavila svojo knjigo Ruska kapelica pod Vršičem in spomnila na 100. obletnico 1. svetovne vojne in nai bližnjo 100. obletnico izgradnje Ruske kapelice v letu 2016, ki simbolično ponazarja povezovanje med narodi, še posebej med Slovenci in Rusi pri izgradnji ceste čez Vršič.

 

Seminar je bil tudi učinkovita pripravljalna aktivnost na izhodno gospodarsko delegacijo v regijo Jaroslavelj, ki jo Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira jeseni. Med 21. in 23. septembrom 2014 bodo slovenska podjetja obiskala podjetja v Jaroslavlju ter se v okviru poslovnega foruma srečala s svojimi potencialnimi poslovnimi partnerji v tej ruski regiji. Podjetja se na delegacijo še vedno lahko prijavijo s prijavnico na spletnem portalu www.izvoznookno.si.


Seminar je Javna agencija SPIRIT Slovenija pripravila skupaj z Ministrstvom za gosspodarski razvoj in tehnologijo, Društvom Slovenija Rusija, Veleposlaništvom Ruske federacije in Vlado regije Jaroslavelj v Ruski federaciji.

****

Ruska federacija je teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, ki temelji na neizčrpnih virih naravnih bogastev ter predstavlja veliko priložnost za slovenska podjetja. Ker je vsa svetovna konkurenca skoncentrirana v Moskvi, se številne priložnosti slovenskim podjetjem ponujajo ravno pri sodelovanju z različnimi ruskimi regijami, ki iščejo priložnosti v tujini, tudi jaroslaveljsko. Jaroslaveljska regija se nahaja v Osrednjem zveznem okrožju Ruske federacije, upravno središče regije je Jaroslavelj, mesto v evropskem delu Rusije, 250 km severovzhodno od Moskve z več kot 600.000 prebivalci. Veliki gospodarske centri regije so Jaroslavelj, Rybinsk, Pereslavlj – Zalesskij, Tutajev, Uglič in Rostov. Regija ima zelo dobro razvito železniško in cestno omrežje, mednarodno tovorno letališče Tunošno ter potniško in tovorno pristanišče na reki Volga. Vlada jaroslaveljske regije je usmerjena v financiranje razvojnih projektov, zato so inovativna in tehnološko napredna slovenska podjetja lahko pravi partnerji za prihodnje razvojne projekte tako v Jaroslavlju kot v Evropski uniji in širše. Vlada omenjene regije si je za strateški cilj zastavila, da bo Jaroslavelj do leta 2025 pristal med 20 najbolj gospodarsko razvitimi ruskimi regijami ter med 10 z najboljšo kakovostjo življenja. V skladu s tem so pripravili tudi sedem ključnih prioritet, na katerih bodo gradili gospodarstvo regije, in sicer 1) razvijati produktivni in intelektualni kapital jaroslaveljske regije z modernizacijo tradicionalne industrije regije in razvojem novih visoko tehnoloških industrij, 2) zaradi ugodnih povezav in prometnih koridorjev bi lahko Jaroslavelj postal središče za visoko tehnološka podjetja in finančne institucije, ki so bile prej locirane v Moskvi, 3) prizadevanja za pospešeni razvoj turizma v regiji, 4) podpora kmetijstvu v skladu s sodobnimi smernicami, 5) spodbujanje razvoja gradbeništva, ki naj postane gonilo gospodarske rasti regije, 6) povečanje investicij v prometno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo in 7) profesionalno upravljanje s finančnimi viri regije.