V Severni Makedoniji bodo postavili 1. zasebni vetrni park

torek, 22. junij 2021

Erste Group je 18. 6. 2021 sporočila, da je v prvo zasebno vetrno elektrarno v Severni Makedoniji investirala 51 mio EUR. Vetrna elektrarna Bogoslovec bo imela zmogljivost 36 MW.

Projekt je del ciljev Severne Makedonije, da svojo proizvodnjo električne energije, v kateri še vedno prevladuje lignit, preusmeri na obnovljive vire energije. Država želi do leta 2024 povečati svojo nacionalno zmogljivost obnovljivih virov na več kot 50 %, kar pomeni dodatnih 400 MW, od tega 160 MW sončne in vetrne energije.

Finančna družba Erste Group, ki je organizirala in strukturirala transakcijo, je povabila lokalne banke, vključno s Sparkasse Bank Makedonija, da sofinancirajo projekt s 17-letno pogodbo. Celotni kreditni paket za vetrno elektrarno Bogoslovec, vključuje tudi 10 mio EUR vreden kredit avstrijske razvojne banke Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB).

»Vetrni park Bogoslovec predstavlja še en pomemben prispevek k prehodu na bolj zeleno energijo na Zahodnem Balkanu. Še naprej bomo podpirali ta prehod na naših glavnih trgih«, je povedal Ingo Bleier, glavni korporacijski direktor in direktor marketinga v Erste Group.

Skupni stroški projekta vetrne elektrarne, ki jo bodo zgradili 80 km jugovzhodno od Skopja, v bližini vasi Bogoslovec, znašajo 61 mio EUR. Zaključek projekta je predviden v začetku leta 2023. Vetrni park bo imel 8 vetrnic, ki jih bo izdelala in postavila družba Siemens Gamesa.

Bogoslovec je šele 2. projekt vetrnega parka v Severni Makedoniji, po projektu Bogdanci, ki ga je leta 2015 naročila državna služba ESM. Bogoslovec bo svojo električno energijo prodajal po vhodni tarifi v skladu z 20-letno pogodbo o nakupu električne energije z operaterjem državnega trga.

Večinski, 65 % lastniški delež v projektu Bogoslovec, ima lokalni družinski holding BNB Kompani, ki upravlja 5 malih hidroelektrarn in je projekt razvil do faze izdaje dovoljenja. Družba BNB se je povezala s 35 % manjšinskim vlagateljem, investicijskim skladom Green for Growth (GGF). »V BNB Kompani smo ponosni, da smo del prve zasebne vetrne elektrarne, zgrajene v Severni Makedoniji. Čisto energijo bomo proizvedli za več kot 20.000 gospodinjstev v naši državi, hkrati pa bomo izvajali zahtevne ekološke in družbene prakse,« je dejal Blaško Lazarevski, izvršni direktor Thor Impexa, projektne družbe, ki razvija Bogoslovec.

Severna Makedonija se pretežno zanaša na premog in lignit, medtem ko je prehod na obnovljive vire pretežno osredotočen na hidroenergijo, ki predstavlja 37 % skupne nameščene zmogljivosti in 90 % obnovljive zmogljivosti.

Projekt Bogoslovec bo neposredno prispeval k izvajanju akcijskega načrta za obnovljivo energijo Severne Makedonije, katerega cilj je do leta 2024 doseči 50 % delež obnovljive energije v proizvodnji električne energije. Načrti predvidevajo 66 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 do leta 2030.
 

 

Viri: Factiva, Newsbase Daily News 

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije