V Švici narašča povpraševanje po storitvah v oblaku

torek, 07. december 2021

Podjetja v Švici se s pomočjo storitev v oblaku pospešeno digitalizirajo in iščejo ponudnike svetovalnih in upravljanih storitev, ki bi jih pri tem vodili. To so ključne ugotovitve raziskave Information Services Group (ISG), ki je bila objavljena decembra 2021.

V raziskavi je navedeno, da se švicarska podjetja vse bolj odločajo za storitve v oblaku, da bi zaposlenim omogočila delo na daljavo. Prav tako iščejo podporo pri ponudnikih storitev v oblaku, da bi jim pomagali pri upravljanju več-oblačnih okolij, pri tem pa si želijo, da imajo njihovi ponudniki vzpostavljena partnerstva z velikimi ponudniki javnih platform v oblaku.

Švicarska podjetja vseh velikosti so pod pritiskom, da sprejmejo nove poslovne modele in se lotijo digitalne preobrazbe. Številna podjetja se obračajo na ponudnike storitev, da bi jim pomagali učinkovito uporabljati najsodobnejše tehnologije v oblaku in sprejeti kulturne spremembe, potrebne za digitalno preobrazbo. Prav tako podjetja v državi iščejo tudi varnostne storitve v oblaku. Varnost v oblaku se bistveno razlikuje od tradicionalne varnosti IT, ki jo podjetja običajno uporabljajo.

Mnoga podjetja v Švici se soočajo s pomanjkanjem usposobljenih inženirjev in arhitektov storitev v oblaku, zato se obračajo na zunanje ponudnike, da bi jim pomagali pri upravljanju teh storitev. S pomanjkanjem IT strokovnjakov pa se soočajo tudi ponudniki storitev, zato uporabljajo avtomatizacijo za podporo strankam, namesto da bi na novo zaposlovali. Pozitivno delovno okolje in razpoložljivost usposabljanja pa lahko pomagata ponudnikom storitev pritegniti in zadržati IT delavce.

Ponudniki storitev uporabljajo avtomatizacijo tudi pri reševanju kompleksnosti upravljanja več oblakov. Razvijajo platforme za upravljanje v oblaku in pri tem uporabljajo prakse DevOps in infrastrukturo kot kode, skupaj z avtomatizacijo, ki temelji na AI in zmožnostmi samozdravljenja za integracijo več oblačnih okolij.

Švicarska podjetja dajejo tudi vse večji poudarek upravljanju stroškov storitev v oblaku, pri čemer je največje povpraševanje po finančnih operacijah ali FinOps storitvah. Nekateri ponudniki ponujajo nadzorne plošče za spremljanje stroškov storitev v oblaku, pri tem pa je potrebna večja integracija za stranke, ki uporabljajo več oblakov.

Največji konkurenti na švicarskem trgu storitev v oblaku :
 • Swisscom
 • Aveniq
 • ti&m
 • UMB
 • Accenture
 • Atos
 • AWS
 • Capgemini
 • Google
 • IBM
 • Microsoft
 • Wipro
 • BitHawk
 • DXC Technology
 • Itesys
 • Netcloud
 • T-Systems

Viri: Factiva, Dow Jones, Business Wire

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT