Vabilo k prijavi v program EIT RawMaterials Accelerator

četrtek, 09. januar 2020

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo vabi k prijavi v svoj program pospeševalcev v okviru programa EIT RawMaterials. Ta program podpira zagonska podjetja pri razvoju trajnostnih izdelkov ali storitev v sektorju surovin. Izdelki ali storitve so lahko povezani z raziskovanjem in oceno virov surovin, rudarstvom v zahtevnih okoljih, povečano učinkovitostjo virov v mineralnih in metalurških procesih, recikliranjem in optimizacijo materialnih verig za izrabljene proizvode, nadomeščanjem kritičnih in strupenih materialov v izdelkih in za optimizirano delovanje in oblikovanje izdelkov in storitev za krožno gospodarstvo.

Program je razdeljen na tri naslednje faze:
  • cilj prve faze je ustvariti dokaz konceptov za njihov poslovni model v ciljnem tržnem segmentu, najti tržno nišo in razviti finančni model, vreden pa je do 15.000 EUR v treh mesecih;
  • cilj druge faze je potrditi potrebe strank in preveriti poslovne predpostavke, v treh do šestih mesecih pa je vreden do 30.000 EUR;
  • tretja faza je namenjena pripravi poslovanja na začetek in je vredna do 45.000 EUR v šestih do devetih mesecih.

Lahko se prijavijo zagonska podjetja z inovativno idejo ali rešitvijo s stopnjo tehnične pripravljenosti med 4 in 6.

Rok za prijavo je 30. januar 2020.

Več informacij o programu EIT RawMaterials Accelerator: eitrawmaterials.eu/accelerator

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be