Vabilo k udeležbi v programu Izobraževanje za izvozno poslovanje International Trade Management (ITM) 2016

sreda, 09. marec 2016


Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2016 nadaljuje z deveto generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.
  
K udeležbi v programu vabimo mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.
  
Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo več kot 100 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100 % zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za več kot 40 %.
  
Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.
 
 
Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:

  • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
  • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
  • mednarodna poznanstva in
  • diplomo, priznano s strani Mednarodne organizacije IATTO.
 
 Program ITM 2016 bo potekal od sredine aprila do novembra 2016, v skupnem obsegu 17 dni.
 
Predvidena časovnica:  
21. - 22. april, Ljubljana 1. delavnica priprave izvoznega načrta
26. – 30. maj
Lidköping, Švedska
5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture
21. - 22. junij, Ljubljana 2. delavnica priprave izvoznega načrta
25. – 26. avgust, Ljubljana seminar International Market Research
19. – 21. september, Ljubljana 3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
13. – 14. oktober, Ljubljana seminar Export Sales Training
3. november, Ljubljana predstavitev izvoznih načrtov in slavnostna podelitev diplom
 
 
Tudi v letu 2016 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz mikro, malih in srednje velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost.
  
Pogoji udeležbe:
  • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v mikro, malem ali srednje velikem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
  • končana visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
  • znanje angleškega jezika,
  • starost od 25 do 40 let,
  • plačilo depozita za resnost udeležbe v višini 960,00 EUR.
  
Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.
Podjetje krije stroške depozita ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR). 
 
 
Prijava mora vsebovati:
1. izpolnjeno prijavnico,
2. izjavo odgovorne osebe podjetja,
3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
4. kopijo diplome.
 
 Prijavo pošljite najkasneje do petka, 8. aprila 2016, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
 
 
Dodatne informacije: