Vabilo na delavnico o zaščiti investicij v EU, Bruselj, 17. december 2018

petek, 09. november 2018

EK bo dne 17. decembra 2018 v Bruslju organizirala delavnico o zaščiti investicij v EU, na kateri bo predstavila svoj dokument z naslovom Komunikacija o zaščiti intra-EU investicij.

Komunikacijo je EK pripravila kot odziv na sodbo Sodišča EU v zadevi Achema, s katero je sodišče ugotovilo, da je arbitražna klavzula v bilateralnih sporazumih o spodbujanju in zaščiti investicij (intra-EU BITs) v nasprotju s pravom EU.

V skladu s to odločitvijo sodišča intra-EU investicije ne uživajo več mednarodno pravne zaščite in varstva, poleg tega pa investitorji nimajo več možnosti  uveljavljati svoje pravice v postopku pred mednarodno arbitražo.

Pravo EU investicijam zagotavlja precej visoko stopnjo zaščite investicij, vendar za enkrat v celoti še ne dosega tiste stopnje zaščite, ki so jih investicije in investitorji uživali na podlagi intra-EU BITs. Zato je namen komunikacije zagotoviti pregled oz. smernice o obstoječih pravnih predpisih vezanih na zaščito investicij po pravu EU. Poleg tega pa Komunikacija investitorjem jasno sporoča, da svoje pravice lahko, kot alternativo dosedanjemu arbitražnemu načinu reševanja sporov, uveljavljajo pred nacionalnimi državnimi organi ali pred nacionalnimi sodišči.  

Dodatna vsebinska vprašanja ali kakršna koli druga vprašanja v zvezi s tem dogodkom lahko posredujete na elektronski naslov: tatjana.bruncek@gov.si, ali pokličete po telefonu na številko: 400 3533.

Investitorje, ki imajo interes za udeležbo na delavnici prosimo, da svojo prijavo pošljejo na gornji naslov ali pa direktno na Evropsko komisijo na naslov, ki je naveden v vabilu, ki se nahaja med elektronskimi dokumenti. V primeru direktne prijave na EK investitorje prosimo, da svojo prijavo posredujejo tudi na gornji naslov.