Vabilo na seminar: Kako poslovati z Rusko federacijo, Ljubljana, 26.6.2013

torek, 11. junij 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske federacije organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo, ki je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati tudi na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem velikem perspektivnem trgu. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.


Ruska federacija je teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, ki temelji na neizčrpnih virih naravnih bogastev, kjer poleg rudnin (nikelj, platina, jeklo), diamantov in lesa, prevladujeta predvsem nafta in zemeljski plin.
 

V gospodarski strukturi Ruske federacije so najpomembnejše storitve, saj predstavljajo 60% BDP in zaposlujejo 60 % aktivnega prebivalstva. Sledi industrija, ki predstavlja 35 % BDP in zaposluje 30 % aktivnega prebivalstva, kmetijstvo pa predstavlja le 4,5 % BDP in zaposluje 10% aktivnega prebivalstva.


Ruska federacija v zadnjih desetih letih povečuje blagovno menjavo na svojih glavnih izvoznih in uvoznih trgih. Največ izvaža na Nizozemsko (12,8%), Kitajsko (7,3%), Italijo (5,8%), Nemčijo (4,8%) ter Poljsko (4,4%). Izvaža mineralna goriva (59,1%), železo in jeklo, umetna gnojila, dragulje in plemenite kovine ter anorganske kemikalije. Največ pa uvaža iz Kitajske (16,9%), Nemčije (13,2%), Ukrajine (7%), Japonske (5,3%) in Italije (4,7%) in sicer stroje, jedrske reaktorje (18,%), vozila (13,3%), električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke, plastiko in plastične izdelke.


Celotne vhodne TNI so v Ruski federaciji v letu 2010 znašale 87,4 mlrd €. Povprečna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2007 je dosegla 4,1 %. Največ vhodnih TNI je bilo v naslednjih gospodarskih panogah: kovine in kovinski izdelki, naftna industrija in poslovne dejavnosti. Celotne izhodne TNI so v letu 2010 znašale 326,1 mlrd €, povprečna letna stopnja rasti pa je od leta 2007 dosegla 5,4 %.
Ob izkazanem interesu slovenskih podjetij bo javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala izhodno gospodarsko delegacijo v Moskvo ter ob nepremičninskem sejmu Dom Expo 2013, ki se bo odvijal v času od 17. do 20. oktobra 2013, skupaj s partnerji v Moskvi, organizirala poslovna srečanja med slovenskimi in ruskimi podjetji.


SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na seminarju, da svoj interes potrdite z elektronsko prijavnico na spletni strani www.izvoznookno.si/Vsebina/Prijavnica.aspx?id=32 najkasneje do 21. junija 2013.


Več informacij
ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email: tanja.drobnic@spiritslovenia.si


Udeležba na seminarju je brezplačna.

Predvideni program seminarja, ki bo potekal v slovenskem in ruskem jeziku.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
                                                                                                                                         
Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letu 2011 izkazuje več kot 1 mld €, pri čemer beležimo presežek na slovenski strani v znesku 348 mio €. Slovenski izvoz v tem obdobju je znašal 747 mio €, uvoz pa 399 mio €. Trend rasti v blagovni menjavi od leta 2009 dalje je izrazit in temelji na rasti izvoza za 26,6% v letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom.
 
Slovenija je v letu 2011 v Rusko federacijo izvozila največ izdelkov farmacevtske industrije (46%), strojne, elektro industrije in energetike (34%). Iz Ruske federacije pa je Slovenija uvozila največ mineralnih goriv in olj ter proizvodov njihove destilacije (74%).
 
Skupno stanje tujih neposrednih investicij iz Ruske federacije v Slovenijo konec leta 2009 je znašalo 54,9 mio €, konec leta 2010 se je povečalo na 73,8 mio €, konec 2011 pa na 90,7 mio €. Skupno stanje izhodnih tujih neposrednih investicij iz Slovenije v Rusko federacijo je v letu 2009 znašalo 296,8 mio €, konec leta 2011 je naraslo na 345,3 mio €, konec 2011 pa 336,1 mio €.
 
Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, energetske varnosti (v okviru EU), avtomobilske industrije, telekomunikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), javne infrastrukture, turizma in prehrambne industrije.
 
Ruska federacija je odprta za sodelovanje na področju tehnološkega razvoja, energetike, izvajanja projektov v okviru turistične infrastrukture ter za povezovanje na nepremičninskem področju. Zaradi zgodovinskih povezav, se krepi tudi sodelovanje na kulturnem področju.