Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IMM, 18. - 24. januar 2021, Köln, Nemčija

sreda, 12. februar 2020

SPIRIT Slovenija, javna agencija poziva slovenska podjetja iz lesnopredelovalne industrije k posredovanju interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IMM, ki bo potekal od 18. do 24. januarja 2021 v Kölnu, Nemčija. Sejem IMM je namenjen predstavitvi izdelkov s področja pohištvene industrije in sorodnih vsebin.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.imm-cologne.com.

To povabilo je primarno namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva). Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IMM zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo. V primeru ustreznih razpoložljivih prostorskih kapacitet na sejmišču in finančnih sredstev za izvedbo skupinske sejemske predstavitve bodo v skupinsko predstavitev lahko vključena tudi podjetja iz drugih dejavnosti SKD ki ustrezajo profilu sejma.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmu IMM:
  • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
  • poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
  • namenila finančna sredstva za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.

Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmu IMM, krijejo stroške:
  • postavitve razstavnega prostora,
  • prevoza eksponatov in ostale stroške.

Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja.

V okviru skupinskih predstavitev, ki jih na sejmih v tujini izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, imajo mikro, mala in srednja podjetja, ki se udeležujejo teh skupinskih predstavitev, na voljo dodaten instrument podpore: Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Izvaja ga Slovenski podjetniški sklad. Več informacij o vsebini Vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini lahko najdete na povezavi: podjetniskisklad.si.

V kolikor bo izražen zadosten interes podjetij in bo imel organizator dogodka za skupinsko predstavitev razpoložljive prostorske kapacitete, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija prevzela organizacijo skupinske predstavitve na navedenem dogodku. V primeru izvedbe skupinske predstavitve na sejmu IMM bo vabilo in prijavno gradivo za udeležbo na  sejmu objavljeno na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Vabimo vsa podjetja, da nam sporočite svoj interes za skupinsko udeležbo na sejmu IMM. Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu IMM je dostopen na spletni povezavi.

Vljudno vas vabimo, da nam vaš interes posredujete najkasneje do petka, 20. marca 2020.
 
  • Vabilo (pdf)
  • Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu IMM 2021