Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

sreda, 11. julij 2012

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo JAPTI tudi v naslednjih letih nadaljeval z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.
 
Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2013.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. Po sprejetem programu bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.japti.si oz. www.izvoznookno.si.


Predlog lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.


Pri pripravi končnega predloga sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini:

  • upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti
  • upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen,
  • sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov.

Pred objavo končnega predloga sejmov bo JAPTI preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma.


Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

  • ime in podatke predlagatelja,
  • podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  • predvideno velikost razstavnega prostora,
  • poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).
Posamezni predlagatelj lahko na tem povabilu sodeluje z več sejmi. Končno število sejmov posameznega predlagatelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

V priponki vam v pomoč pri odločanju prilagamo bazo svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete na portalu Izvozno okno oz. na spletnem naslovu http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2013.


Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do petka, 28. septembra 2012 na elektronski naslov matjaz.rovan@japti.si.