Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za udeležbo na mednarodni konferenci Smart City Week 2013 v Yokohami na Japonskem

četrtek, 05. september 2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki nudijo proizvode in storitve na področju zelenih tehnologij in tehnologij pametnih mest, z namenom učenja, mreženja ter spoznavanja pomembnih priložnosti za skupno rast.

Konferenca se bo odvijala med 21. in 25. oktobrom 2013, namenjena pa je tudi predstavnikom lokalnih skupnosti in strokovnjakom na področju pametnih skupnosti. Seminarji in drugi dogodki se bodo odvijali v celotnem času trajanja konference, medtem, ko bo razstavni del potekal med 23. in 25. oktobrom 2013.

Rok za zbiranje predlogov se izteče v četrtek, 12. septembra 2013, do 13.00 ure.

Smart City Conference and Exhibition “Smart City Week 2013” (SCW2013) predstavlja enega najbolj razvijajočih se dogodkov v Pacifico Yokohama International Conference, v mestu Yokohama na Japonskem.

Po lanskoletni udeležbi več kot 22.601 obiskovalcev, vključno z več kot 1000 udeleženci iz tujine, je namen letošnjega dogodka privabiti več kot 30.000 strokovnjakov, poslovnežev ter predstavnikov lokalnih skupnosti iz Japonske in tujine skupaj pod eno streho, za čas enega tedna, z namenom  učenja, izmenjave informacij in poslovnega razvoja.

Dogodek organizira medijski velikan Nikkei Business Publications, Inc., v posebnem sodelovanju z mestom Yokohama in tako združuje jedro japonskih poslovnih medijev in  polno podporo enega najrazvitejših pametnim mest, ki bosta promovirala odkritja novih zanimivih priložnosti, predstavljenih v okviru svetovne podpore pametnih mest.

Vabimo torej vsa slovenska podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in kompetenčne centre oz. druga interesna gospodarska združenja, ki nudijo oz. katerih člani nudijo  proizvode in storitve na področju zelenih tehnologij in tehnologij pametnih mest, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za udeležbo na dogodku “Smart City Week 2013”.

Ciljna področja.

Interes lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje, ki trži  proizvode in storitve na področju zelenih tehnologij in tehnologij pametnih mest ki se predstavlja na sejmu,
  • zbornice, sekcije, tehnološki centri, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij, ki tržijo  proizvode in storitve na področju zelenih tehnologij in tehnologij pametnih mest, ki se predstavlja na sejmu.


Pri pripravi končnega seznama vabljenih, bo agencija SPIRIT upoštevala le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Poleg obrazca za posredovanje interesa mora predlagatelj (izpolnjen obrazec za vsako posamezno podjetje, ki je vključeno v skupino) izpolniti tudi zahtevane podatke v sledeči spletni aplikaciji.

Agencija bo upoštevala le predloge za nastop na sejmu, ki bodo konceptualno zajemali vsebine dogodka in bodo torej zastopani interesi slovenskih podjetij, ki tržijo proizvode in storitve na področju zelenih tehnologij in tehnologij pametnih mest.

Pred posredovanjem vabila bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in udeležbo na drugih srečanjih v okviru dogodka. Stroške skupnega sejemskega prostora, bo financirala izbranim udeležencem agencija SPIRIT.

Stroški, ki jih krije agencija, vključujejo stroške ogrodja prostora, napis, mizo, stol, elektriko, tepih, vpis v katalog za organizatorja skupinske predstavitve in sorazstavljalce, priprava celostne grafične podobe, stroški organizacije promocijskih dogodkov in promocije, montaža in demontaža konstrukcije in stroški čiščenja stojnice, sejemske pristojbine.

Vse druge stroške (potni stroški, nastanitev itd.) krije udeleženec sam in ne agencija SPIRIT.

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Agencija SPIRIT bo, ob zadostnem številu zainteresiranih udeležencev, organizirala pred obiskom informativni sestanek za vsa identificirana podjetja, ki bodo izrazila interes po udeležbi na dogodku.  V kolikor bodo v sodelovanju z japonsko agencijo NEDO organizirana dodatna srečanja in morebitni obisk lokacije, kjer se izvaja in implementirajo tehnološke rešitve in tehnologije na področju pametnih mest, vas bomo o tem naknadno obvestili.

V kolikor ne bo podanega zadostnega interesa za udeležbo na dogodku, si agencija SPIRIT pridržuje pravico, da ne bo nudila podpore in financirala stroškov razstavnega prostora na dogodku in bo o tem po pregledu posredovanih interesov za udeležbo obvestila vsa podjetja, ki bodo posredovala predloge.

Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do četrtka, 12. septembra 2013, do 13.00 ure na e-naslov: gasper.vilfan@spiritslovenia.si. Razlog za kratek rok prijave je, da moramo dokončno potrditi rezervacijo skupnega prostora.

Elektronski dokumenti:
Obrazec za posredovanje interesa - Word
Obrazec za posredovanje interesa - PDF
Brošura - ANG - PDF