Vanilin – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

petek, 24. maj 2024
V Uradnem listu EU C dne 24. 5. 2024 (C/2024/3241) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka na uvoz vanilina s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi je vanilin z molekulsko formulo C8H8O3 ali C9H10O3 in stopnjo čistosti nad 95 mas. %. Vključuje sintetični vanilin, naravni vanilin (3), sintetični vanilin na biološki osnovi (biovanilin) in etilvanilin. Registracijska številka Službe za izvlečke o kemikalijah (številka CAS) za sintetični vanilin, naravni vanilin in sintetični vanilin na biološki osnovi (biovanilin) je 121–33–5. Številka CAS za etilvanilin je 121–32–4.

Trenutno se uvršča pod oznaki KN ex 2912 41 00 za sintetični vanilin, naravni vanilin in sintetični vanilin na biološki osnovi ter ex 2912 42 00 za etilvanilin (oznaki TARIC 2912410010 in 2912420010).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-dampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD708.