Varovanje poslovnih skrivnosti (II. del)

torek, 07. junij 2016
 
Za večino kraj poslovnih skrivnosti so odgovorni zaposleni v podjetju. Običajno se to zgodi, ko delavec odide iz podjetja in se zaposli pri konkurenčnem podjetju, ki nato kmalu začne prodajati podobne izdelke ali storitve.

Pogosto je vzrok za razkritje poslovnih skrivnosti tudi poslovanje ali pogajanje s potencialnimi partnerji, dobavitelji, izvajalci, kupci, ipd. Da do tovrstnih razkritij ne bi prišlo, je nujno, da obe strani že pred začetkom pogovorov podpišeta medsebojni sporazum o nerazkrivanju podatkov. Potem ko pogajanja dosežejo določeno stopnjo, obe strani skleneta memorandum o soglasju, ki med drugim določa, katere informacije je potrebno deliti ter ustrezne obveznosti glede nerazkrivanja.

Celoten članek v angleškem jeziku (pdf)
 
Pripravil:
China IPR SME Helpdesk