Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

ponedeljek, 15. april 2024


Slovenski podjetniški sklad je 12. aprila 2024 v Ur. l. RS št. 32/2024 objavil javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.
 

Cilj javnega poziva

Cilja javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.
 

Višina sofinanciranja in potencialni organizatorji

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. min. 300,00 EUR in največ 3.000,00 EUR nepovratnih sredstev za udeležbo v gospodarski delegaciji v tujini.

Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega start-up konzorcija, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

V okviru javnega poziva je za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino do leta 2028 skupno na voljo 0,5 mio EUR sredstev.
 

Upravičeni stroški so:

  • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
  • stroški prevoza
  • stroški nočitev.

DDV ni upravičen strošek.

MSP lahko uveljavljajo stroške, nastale v obdobju od 1. januarja 2024 in do 30. septembra 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.
 

Prijava

MSP elektronsko odda vlogo in zahtevek za izplačilo sredstev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Oddaja vloge je možna kadarkoli, skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2028 oz. do porabe sredstev.

Prijaviteljem je preko mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) oz. SPOT Svetovanje na voljo tudi brezplačna pomoč in strokovne informacije o posameznem vavčerju oz. objavljenem javnem pozivu pri prijavi na javni poziv (pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev) in oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.
 

Več informacij

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko prijavitelji dobijo pri Slovenskem podjetniškem skladu:
 
  • telefonsko od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro, na tel. 02/234-12-60
 

V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 

Poglejte tudi: