Veliko priložnosti za okrepitev poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Azerbajdžanom

petek, 28. november 2014

Z imenovanjem novega častnega konzula dosedanja prizadevanja za okrepitev sodelovanja med Slovenijo in Azerbajdžanom, še posebej na gospodarskem področju, dobivajo nove možnosti in poseben zagon, je bilo rečeno na okrogli mizi Kako povečati poslovanje z Azerbajdžanom, ki je potekala 27. novembra 2014 v okviru dvodnevnega obiska častnega konzula Republike Slovenije v Azerbajdžanu Elnurja M. Allahverdiyeva v naši državi. Dogodka, ki je potekal pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija in partnerjev, se je udeležilo 60 predstavnikov slovenskih podjetij, ki jih zanima z nafto in zemeljskimi plini bogat azerbajdžanski trg.

 

Častnega konzula sta na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zjutraj sprejela mag. Janko Burgar, državni sekretar, in mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, ki sta pozdravila njegovo imenovanje in idejo o aktivnem sodelovanju pri organizaciji prvih Slovenskih dnevov v Bakuju, ki naj bi potekali marca 2015, saj omenjeni dogodek po njunem mnenju lahko pomembno prispeva k zagonu poslovnega sodelovanja med podjetji obeh dežel. Ob tem je Allahverdiyev opozoril tudi na nujnost podpisa sporazuma o medsebojni zaščiti investicij, potrebno pa bi bilo resno razmisliti tudi o vzpostavitvi letalske povezave med Mariborom ali Ljubljano in Bakujem, saj bo le tako sodelovanje lahko nemoteno steklo. V nadaljevanju je častnega konzula sprejel predsednik Državnega sveta, Mitja Bervar, ki je izrazil prepričanje, da bo sodelovanje med obema državama v prihodnje gotovo bolj plodno kot doslej. Državni svet januarja 2015 pripravlja posvet z gospodarsko diplomacijo o načinih izboljšanja njihovega delovanja, pa tudi o spremembah vizumske politike, ki predstavlja oviro pri poslovnem sodelovanju.

Popoldne je na generalnem sekretariatu Vlade RS potekala okrogla miza Kako povečati poslovanje z Azerbajdžanom, ki se jo je udeležilo 60 predstavnikov slovenskih podjetij. V Azerbajdžanu, ki velja za enega najhitreje rastočih gospodarstev na svetu, razvijajo veliko različnih projektov, saj si država v zadnjih letih pospešeno prizadeva razpršiti svoje gospodarstvo, da ne bi bilo odvisno zgolj od energetskega sektorja. »Zato je veliko priložnosti za podjetja iz različnih sektorjev, še posebej za podjetja, ki so inovativna in tehnološko napredna oziroma katerih produkti temeljijo na visoki dodani vrednosti in vsebujejo visoko stopnjo znanja. Slovenija ne more ponuditi množične proizvodnje, lahko pa ponudi vrhunsko znanje in inovativnost na različnih področjih,« je uvodoma dejala Tanja Drobnič iz Javne agencije SPIRIT Slovenija. “Veseli smo podjetniške iniciative za azerbajdžanski trg v okviru povezane skupine slovenskih podjetij SBA – Slovene Business Alliance. Ta s svojim podjetjem ustanavlja Slovensko – azerbajdžanski poslovni klub v Bakuju, ki bo deloval pod okriljem častnega konzulata. Sistematičen in organiziran skupni nastop je na tem trgu ključ do uspeha,” je dodala. Med drugim je napovedala, da se v prvem tednu marca 2015 v okviru Slovenskega tedna v Azerbajdžanu obeta izhodna gospodarska delegacija, v tem času pa je predvideno tudi uradno odprtje poslovnega kluba v Bakuju.

»Slovenija lahko za azerbajdžanska podjetja predstavlja odlično izhodišče za vstop na trg Evropske unije, Azerbajdžan pa za slovenska vstopno točko na širše območje regije,« je izpostavil Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS. V današnjem globalnem svetu ima častni konzulat izjemno pomembno vlogo kontaktne točke, ki prispeva k bistveno hitrejšemu in učinkovitejšemu vzpostavljanju medsebojnih stikov med podjetji iz obeh dežel, povečanju blagovne menjave in pritoku tujih neposrednih investicij. “Za spodbuditev gospodarskega sodelovanja pa morata obe strani zelo dobro spoznati poslovno okolje druga druge, priložnosti, ki jih ponuja druga dežela, tamkajšnje potrebe in prioritete,” je še poudaril.

 

Nj. eksc. dr. Milan Jazbec, veleposlanik RS v Ankari, pristojen tudi za Azerbajdžan, je izpostavil odlične odnose med državama, ki se odražajo v intenzivnosti stikov na visoki ravni. Izrazil je prepričanje, da je med Slovenijo in Azerbajdžanom veliko priložnosti, pa tudi obojestranski naraščajoč interes za medsebojno sodelovanje, kar ne nazadnje dokazuje tudi veliko dobro obiskanih poslovnih dogodkov med obema deželama.Dosedanja prizadevanja za okrepitev sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju, z imenovanjem novega častnega konzula dobivajo nove možnosti in poseben zagon. “ Slovenija ima odprte vse možnosti, da okrepi svoj tržni delež na tem trgu, saj so Azerbajdžanci čustveno navezani na Slovenijo kot lokacijo, kjer se je boril in padel njihov narodni heroj iz 2. svetovne vojne.

 

“Blagovna menjava med državama je sicer v porastu, a še vedno ostaja relativno skromna, saj je v letu 2013 dosegla vrednost 13,3 milijonov evrov, medtem ko ta med Italijo in Azerbajdžanom dosega 6 milijard evrov, izjemno visoka pa je tudi s Španijo, Madžarsko, Avstrijo, Nemčijo, Francijo in tudi Hrvaško. V Sloveniji zaenkrat tudi ne beležimo azerbajdžanskih investicij, ” je poudaril Ivan Bašin, predsednik Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana. Prepoznavnost Azerbajdžana v Sloveniji in obratno je še relativno slaba, po njegovem mnenju je možnosti in priložnosti za povečanje gospodarskega sodelovanja med državama obilo, treba jih je le začeti izkoriščati. Izpostavil je tudi zgodovinsko podobnost obeh dežel in v znak uspešnega sodelovanja ter nadaljevanja prijateljskih vezi Elnurju Allahverdiyevu podelil naziv častnega člana Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana.

Častni konzul Elnur Allahverdiyev je predstavil svoje aktivnosti za krepitev sodelovanja med slovenskimi in azerbajdžanskimi podjetji. Moja prednostna naloga je razvijati in poglabljati sodelovanje med obema deželama, tako na gospodarskem, kulturnem in turističnem področju.” Z nafto in zemeljskimi plini bogat Azerbajdžan se po izjemni rasti gospodarstva in velikih razvojnih projektih uvršča med najuspešnejše države regije. “Država želi v svojih razvojnih načrtih do leta 2020 okrepiti tudi druge gospodarske sektorje kot so hidroenergetika, gradbeno projektiranje, notranja oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija, kmetijstvo, prehrambna industrija, poslovne storitve, turizem ter številni drugi in ravno v teh sektorjih se kažejo poslovne priložnosti za slovenska podjetja,” je poudaril in izpostavil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da sodelovanje med slovenskimi in azerbajdžanskimi podjetji ne bo ostalo zgolj mrtva črka na papirju.

 

Na koncu je Anar Karimov, partner pri svetovalnem podjetju Ekvita, ki je bilo s strani azerbajdžanske agencije za pospeševanje izvoza in tujih investicij (AZPROMO) določeno za sodelovanje pri postopku ustanavljanja slovensko azerbajdžanskega poslovnega kluba v Bakuju, predstavil postopek ustanavljanja podjetja v Azerbajdžanu. »Najpogostejše oblike prisotnosti tujih podjetij v Azerbajdžanu so predstavništva, podružnice in hčerinska podjetja v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.« Podrobneje je pojasnil tudi ustanovitvene stroške ter prednosti in omejitve posamezne pravne oblike.

 

Po uradnem delu so med udeleženimi podjetji in častnim konzulom potekali individualni pogovori. Okroglo mizo je Javna agencija SPIRIT Slovenija pripravila skupaj s častnim konzulatom Slovenije v Azerbajdžanu, Društvom prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana ter ob pomoči. Nj. eksc. dr. Milana Jazbca, veleposlanika RS v Ankari, ki je pristojen tudi za Azerbajdžan.

Jutri, v petek 28.11.2014, bo častni konzul odšel na delovni obisk Pomurja, kjer bo obiskal RRA Mura, Pomursko gospodarsko zbornico Murska sobota  in si ogledal podjetje Kema, d. o. o. v Puconcih ter prisostvoval uradni otvoritvi novega proizvodnega obrata podjetja Roto Group, d. o. o.

 

Elnur M. Allahverdiyev je bil za častnega konzula Republike Slovenije v Azerbajdžanu imenovan 13. novembra 2014 in v državi ob Kaspijskem morju z devetimi milijoni prebivalcev uživa velik ugled, saj je blizu azerbajdžanskemu predsedniku Aliyevu. Pravnik po izobrazbi je v gospodarstvu že 17 let, vrsto let je svetovalec za kulturo v kabinetu azerbajdžanskega predsednika dr. Ilhama Aliyeva in svetovalec v kulturnem centru Heydar Aliyev, ki ga vodi prva dama Azerbajdžana, sicer pa je direktor največjega tamkajšnjega telekomunikacijskega podjetja ABC Telekom. 

 

Videoposnetek:   2P, d.o.o., Slovene Business Allience