Vezane lesene plošče okoumé – dokončne protidampinške dajatve na uvoz iz Kitajske

torek, 11. april 2017

 
V Uradnem listu EU L 92 z dne 6.4.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/648 z dne 5. aprila 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vezanih lesenih plošč okoumé s poreklom iz Kitajske, po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta. Protidampinška dajatev začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu EU.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinške dajatve:
vezane lesene plošče okoumé, opredeljene kot vezane lesene plošče, sestavljene samo iz lesenih listov, katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem okoumé, ki ni prevlečen s trajno folijo ali drugimi materiali, trenutno uvrščeni v tarifno oznako KN ex 4412 31 10 (oznaka TARIC 4412 31 10 10).
 
Stopnja dokončne protidampinške dajatve znaša med 6,5% in 66,7%.