Vinilacetat-Ustavitev protidampinškega postopka za uvoz iz ZDA

četrtek, 12. januar 2012
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 8 z dne 12.01.2012, je bil objavljen  Sklep komisije EU, ki narekuje ustavitev protidampinškega postopka v zvezi z uvozom vinilacetata oznake KN 2915 32 00 s poreklom iz  Združenih držav Amerike in sprostitvi zneskov, zavarovanih z uvedbo začasne dajatve.