Vinilacetat-Uvedba začasnih protidampinških dajatev s poreklom iz ZDA

četrtek, 25. avgust 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 209 z dne 17.08.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 821/2011, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev za izdelke iz oznake KN 2915 32 00 s poreklom iz  Združenih držav Amerike, in sicer v višini od 12,1% do 13,8% odvisno od proizvajalca.