Vlada je 15. aprila potrdila predlog (druge) spremembe finančnega zakona za leto 2020

sreda, 22. april 2020


Vlada je 15. aprila 2020 potrdila predlog (druge) spremembe finančnega zakona za leto 2020. Zaradi zdravstvene krize je bil marca pripravljen urgentni načrt v višini 45 mrd EUR za zaščito Francozov in podporo gospodarstvu in zaposlovanju, ki se sedaj poveča na več kot 110 mrd EUR.

V spremembah finančnega zakona je ocena napovedi gospodarske rasti v letu 2020 v Franciji znižana na -8 % (prejšnja ocena -6 %), ob upoštevanju podaljšanja omejitev gibanja do 11. maja 2020. Javni primanjkljaj se bo povišal na 9 % BDP.

Ključni  poudarki sprememb finančnega zakona so naslednji:
 

  • 24 mrd  EUR je zagotovljenih za ukrep delnih aktivnosti. Na delni brezposelnosti je do sedaj že 8,7 mio  oseb in sicer z 100 % nadomestilom za minimalno plačo (SMIC) in 84 % do 3,5 kratnika minimalne plače. Minister za gospodarstvo in finance poudarja, da gre za ohranjanje kompetenc in znanja zaposlenih, ki naj bi po krizi čim prej začeli delati, pri čemer se z uporabo tega ukrepa izognejo brezposelnosti.
  • Povečanje sredstev za solidarnostni sklad iz 1 mrd EUR na 7 mrd EUR, ki je namenjen zelo  majhnim in majhnim podjetjem z manj kot 10 zaposlenimi in obsegom poslovanja manjšim od 1 mio EUR. Sklad je do sedaj koristilo 900.000 podjetij. V skladu s spremenjenimi pravili se upošteva zmanjšanje izgube prometa z 70 % na 50 % med letoma 2019 in 2020, kar omogoča dostop do tega sklada več podjetjem. Kot referenco sedaj predlagajo mesečno povprečje poslovanja v letu 2019, da zajamejo tudi novo ustanovljena podjetja. Sklad se širi na podjetnike, ki prej niso bili upravičeni, tudi kmete kot člane kmetijske skupnosti, samostojno zaposlene umetnike in avtorje, ter podjetja v težkih razmerah (v postopkih sodne poravnave ali stečaja). Povečuje se tudi zgornja meja na razpolago podjetjem in sicer iz 2.000 EUR na 5.000 EUR. V sklad so prispevale regije (500 mio EUR), kot tudi zavarovalnice ter nekatera velika podjetja.
  • 20 mrd EUR bo namenjenih za okrepitev finančne participacije države v velikih strateških podjetjih. Gre za posojila za okrepitev lastnih skladov, posebnih skladov in dolžniških vrednostnih papirjev. Sredstva bodo dodeljena Agenciji za državne deleže (Agence des Participations de l'Etat -APE).
  • Podpori srednje velikim podjetjem sta namenjena dva ukrepa:
Sklad za gospodarski in socialni razvoj, ki se poveča iz 75 mio EUR na 1 mrd EUR in je namenjen srednje velikim podjetjem (od 300 do 500 zaposlenih). Sklad je namenjen za neposredna in nezavarovana posojila, neposredna posojila države v zameno za prestrukturiranje podjetij in dodatno financiranje.
Za podjetja z 50 do 250 zaposlenimi se predlagajo vračljivi avansi do 500 mio EUR, kar bo omogočilo podjetjem takojšen zagon proizvodnje.
  • 8 mrd EUR je namenjenih za izredne stroške za zdravstvo za soočanje z epidemijo, zlasti za nakup materiala in mask kot tudi za izjemne prejemke za zdravstveno osebje in prvo tranšo dodatnih stroškov, povezanih s krizo.
  • Ključen steber ostajajo državne garancije za posojila podjetjem. Do sedaj je 103.000 podjetij prejelo sredstva državnih garancij za bančna posojila v višini 14 mrd EUR.


Poudarjeno je, da gre za obsežen načrt, ki vključuje tako neposredno pomoč, pomoč glede likvidnosti in finančno pomoč, ki je bil pripravljen za reševanje krize brez primere. Vlada ga bo prilagodila, kadar koli bo potrebno, da bo podprla zdravstveni sistem in ohranila podjetja in delovna mesta, da bi gospodarstvo čim hitreje okrevalo.

Sprememba finančnega zakona je obravnavana v parlamentu.

Celoten predlog sprememb finančnega zakona

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si