Vladni načrt za premestitev zdravstvenih industrij v Francijo

sreda, 24. junij 2020


Francoski minister za zdravje Veran in državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Pannier-Runacher sta 18.6.2020 predstavila vladni akcijski načrt za premestitev (relokalizacijo) zdravstvenih industrij v Francijo.

Okrepitev nacionalnih zmogljivosti za raziskave terapevtskih rešitev
Vlada je zaradi krize Covid-19 sprejela pobude za spodbujanje raziskav v Franciji, kot je razpis za projekte konec marca v okviru programa Naložbe za prihodnost (PIA) za podporo projektom skupnih raziskav in razvoja terapevtskih rešitev proti Covid-19 (preventivni ali projekti zdravljenja vključno s kliničnimi preskušanji faze 1 ali 2 z akademskimi partnerji). Izbranih je bilo 6 projektov v skupni višini 78 mio EUR, ki zajemajo različne terapevtske strategije (cepiva, protivirusna zdravila) in tehnološke pristope.

Povečanje francoskih proizvodnih zmogljivosti in varen dostop do zdravstvenih proizvodov
Vlada se je odločila podpreti industrializacijo, proizvodnjo in skladiščenje terapevtskih produktov, da bi zmanjšala odvisnost Evrope in Francije od tretjih držav na področju zdravja. 18. junija je bil objavljen razpis za prijavo interesa, kjer je na razpolago 120 mio EUR za identifikacijo investicijskih projektov, ki bodo omogočili povečanje proizvodnje zdravil v zvezi z zdravljenjem bolnikov s Covid-19.

Februarja 2020 je bilo tudi dokončano poročilo na temo pomanjkanja osnovnih zdravil, osnutek sicer predstavljen že v novembru 2019. Na podlagi tega bo Strateški sektorski odbor (CSF) Zdravstvene industrije in tehnologije pripravil akcijski načrt, osnovan na identifikaciji industrijskih projektov, ki so lahko predmet premestitve, ob upoštevanju socialno-ekonomske izvedljivosti, okoljskih in socialnih zunanjih vplivov ter upravičenosti do nacionalnih in evropskih podpornih ukrepov.

Prvi primer tega pristopa bo selitev proizvodnje aktivnih sestavin paracetamola na ozemlje Francije. S projektom so začeli pri Seqensu, Upsi in Sanofiju, tako da bo Francija v treh letih lahko proizvajala, pakirala in distribuirala paracetamol.

Krepitev odpornosti na zdravstvene krize na evropskem nivoju
Za podporo projektom v času krize so bili mobilizirani inštrumenti financiranja evropskih inovacij. Na razpisu EIC (Evropski inovacijski svet) marca 2020 je bilo potrjenih 8  zdravstvenih projektov iz Francije v višini 57,4 mio EUR, od tega 4 v zvezi z bojem proti Covid-19.

SANOFI je napovedal 610 mio EUR investicij v prihodnjih petih letih v R&R v Franciji in razvoj cepiv. 120 mio EUR bo namenjenih novemu centru za R&R v Marcy-l'Etoile, zlasti za razvoj cepiv proti novim boleznim in tveganjem pandemije.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si