Vprašalnik za MSP o ovirah pri poslovanju na ameriškem trgu

petek, 20. junij 2014

V okviru pogajanj med EU in ZDA za obširen trgovinski in investicijski sporazum, tako imenovan TTIP, je eden od glavnih ciljev oblikovati sporazum tako, da bo v čim večji meri upošteval potrebe malih in srednje velikih podjetij. Evropska komisija je zato oblikovala vprašalnik za mala in srednje velika podjetja preko katerega lahko le-ta sporočijo s katerimi ovirami se soočajo pri poslovanju z ZDA.  Namen Evropske komisije je preko sporazuma te ovire v čim večji možni meri odstraniti in izboljšati možnosti poslovanja za mala in srednje velika podjetja.

Vprašalnik je na voljo na strani:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en
 
Vprašalnik bo na voljo vsaj do 14. julija 2014. Pripravljen je v angleščini, saj so njegova ciljna skupina podjetja, ki poslujejo z ZDA.

V kolikor se pri poslovanju z ZDA soočate s kakršnimi koli ovirami, si lahko s posredovanjem informacij Evropski komisiji omogočite možnost, da se te ovire v okviru pogajanj odpravijo in se vam olajša poslovanje. Ker tudi države članice sodelujemo v procesu pogajanj, je smiselno, da te informacije posredujete tudi nam na naslov gp.mgrt@gov.si, da se bomo tudi mi v okviru svojih pristojnosti zavzeli za reševanje vaših težav.