Vroče valjane plošče in kolobarji iz nerjavnega jekla – začetek protisubvencijskega postopka na uvoz iz Kitajske in Indonezije

ponedeljek, 14. oktober 2019

V Uradnem listu EU C 342 z dne 10.10.2019 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije.
 
 
Izdelek v tej preiskavi so ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in ozkimi trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave. Izključeni so izdelki, ki niso v kolobarjih, širine 600 mm ali več in debeline več kot 10 mm. Izdelek v tej preiskavi se trenutno uvršča pod oznake HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 in 7220 12. Oznake HS so informativne.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.