Vroče valjani ploščati izdelki iz železa ali jekla – uvedba obvezne registracije uvoza s poreklom iz Brazilije in Rusije

ponedeljek, 09. januar 2017
V Uradnem listu EU, seriji L, št. 3 z dne 6.01.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/5, s katero se uvaja obvezna registracija uvoza vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa ali jekla s poreklom iz Brazilije in Rusije.
 
Obvezna registracija uvoza je ukrep, s katerim se lahko uvede veljavnost začasne protidampinške dajatve za nazaj. Če bo preiskava pokazala, da je zoper zadevne proizvode po poreklu iz zadevnih držav upravičena uvedba protidampinške dajatve, bodo lahko te dajatve z uvedbo registracije pobrane za nazaj, tj. od dne začetka veljavnosti registracije.
 
Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave zadevne uredbe.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča v zvezi z morebitno uvedbo protidampinške dajatve posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.
 
Protidampinški postopek za zadevne proizvode s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine je v teku od 7. julija 2016. Rok za uvedbo začasne protidampinške dajatve je 7. april 2017.
 
Izdelki v tej preiskavi so nekateri ploščato valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla (razen nerjavnega jekla), v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave (vroče valjani ploščati izdelki), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine. Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99.
 
Obvezna registracija uvoza je uvedena samo zoper proizvode s poreklom iz Brazilije in Rusije.