Vroče valjani ploščati izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla – uvedba začasne protidampinške dajatve na uvoz iz Turčije

četrtek, 07. januar 2021
 
V Uradnem listu EU L 3 z dne 7.1.2021 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/9 z dne 6. januarja 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije.
 
 
Začasna protidampinška dajatev v višini med 5,4% in 7,6% velja na uvoz nekaterih ploščato valjanih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjanih, brez nadaljnje obdelave, neplatiranih, neprevlečenih in neprekritih, s poreklom iz Turčije.
 
Protidampinška dajatev ne velja za naslednje izdelke:
- izdelki iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjeni izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine,
- izdelki iz orodnega jekla in hitroreznega jekla,
- izdelki, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter
- izdelki, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več.
 
Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (oznaka TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (oznaka TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (oznaka TARIC 7226191090), 7226 91 91 in 7226 91 99.
 
Zainteresirane strani lahko Evropski komisiji predložijo svoje pisne pripombe k tej uredbi v 15 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe dokončne protidampinške dajatve.
 
Izvedbena uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu EU.