Vstop na italijansko ozemlje s strani tujih prevoznikov

četrtek, 23. april 2020


Italijanska vlada je uvedla v obdobju izrednega stanja zaradi epidemije virusa Covid-19 vrsto ukrepov, ki omejujejo prosto premikanje oseb in podjetniške dejavnosti. V tem kontekstu prevozi blaga nimajo posebnih omejitev, vendar se morajo tudi prevozniki prilagoditi novi zakonodaji kar se tiče vstopa voznikov na italijansko ozemlje.

Z uredbo št. 145 z dne 3. aprila 2020 sta ministrstvi za zdravje ter ministrstvo za infrastrukturo in prevoze uvedli nove predpise za tuja prevozna podjetja in voznike, ki vozijo po Italiji.

 
Glavne obveznosti za prevoznike so sledeče

  • Podjetje mora na pristojno zdravstveno ustanovo javiti, da bo kamion prišel na italijansko ozemlje; pristojna je ustanova tistega kraja, kjer bo kamion vstopil v Italijo (v priponki seznam z e-poštnimi podatki posameznih zdravstvenih ustanov).
  • Voznik se sme zadrževati v Italiji največ 72 ur, iz tehtnih razlogov se lahko ta termin podaljša za še dodatnih 48 ur.
  • V primeru tranzita po Italiji se je možno zadrževati na državnem ozemlju največ 24 ur (če so tehtni razlogi še 12 ur več).
  • Če policija ugotovi, da je voznik presegel navedene roke, bo moral obvezno v 14 dnevno karanteno.
  • Voznik mora pri sebi imeti predhodno izpolnjeno izjavo, v kateri posreduje svoje podatke, podatke o prevozu, ki ga opravlja ter o opravljenem sporočilu na pristojno zdravstveno ustanovo. V prilogi izjava v italijanskem in v angleškem jeziku. (Uradna izjava, ki jo je potrebno izpolniti je v italijanščini, angleška verzija služi samo kot pomoč pri izpolnjevanju).
Skratka, podjetje mora preko elektronske pošte predhodno javiti prihod kamiona v Italijo, voznik pa mora imeti s seboj na vozilu izjavo in jo izročiti policiji oz. drugim kontrolnim organom, če le-ti zanjo zaprosijo.

Pošiljamo še osnutek sporočila podatkov voznika na pristojno ustanovo. Osnutek ni uraden in je zgolj informativnega značaja, tako da ga lahko po želji spreminjate. Pomembno je, da so v njem navedeni podatki, ki so označeni z rumeno barvo.

Koristne povezave
  • Na spletni strani Evropske Komisije ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en lahko preverite vse omejitvene ukrepe, ki se izvajajo v posameznih evropskih državah. Stran se posodablja ob vsaki spremembi.
  • Na spletni strani covid-19.sixfold.com lahko spremljate stanje na mejnih prehodih.
  • Za dodatne informacije v zvezi s tovornim prometom in omejitvami le tega lahko obiščete stran trans.info.

Priloge


Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it