Vstop v Italijo: posodobitev seznama držav

ponedeljek, 12. oktober 2020


Minister za zdravje je podpisal novo odločbo, ki velja do 15. oktobra za vstop na italijansko ozemlje za osebe, ki prihajajo iz tujine.

Odločba potrjuje pravila (www.sdgz.it/povratek-v-italijo-iz-tujine-novosti-od-1-oktobra-2020/) za osebe, ki prihajo iz določenih držav in spreminja ta seznam. Za osebe, ki prihajo iz teh območih je predvideno obvezno:

  • testiranje z brisom na Covid-19 (ali v 72 urah pred vstopom v državo, ali testiranje ob vstopu in obvezna fiduciarna izolacija do prejema negativnega izida)
  • sporočilo teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi
  • obveščanje odgovornih institucij v primeru pojava simptomov Covid-19


Primer izjave

IZJEME
Obveznosti iz točk 1 in 2 so izvzeti (kot predvideno v členu 6, odst.6, črki a) in b) ter odst. 7 uredbe DPCM z dne 7. avgusta in njenih kasnejših sprememb: posadke prevoznih sredstev in osebje ter tranziti (max 36 ur) oz. kratkotrajno bivanje v Italiji za namene dela, zdravja, nujnosti (max 120 ur), čezmejnim delavcem, osebju podjetij s pravnim sedežem v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja (max 120 ur), študentom, ki obiskujejo univerzo v državi, kjer nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.

SEZNAM DRŽAV
Nov seznam vključuje sledeče države:

  • Belgija
  • Francija
  • Nizozemska
  • Velika Britanija
  • Češka
  • Španija.

Iz seznama so bile trenutno izločene: Hrvaška, Malta in Grčija.

Podrobnosti si lahko preberete v odločbi.

Več

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it