Webinar: Javne podpore za podjetja v Avstriji

torek, 09. junij 2020


Kakšni programi in subvencije so na voljo domačim podjetjem? Kakšne finančne podpore nudita svojim podjetnikom dežela Koroška in država Avstrija? Kateri programi sofinancirajo raziskave in razvoj? Kakšne so finančne vzpodbude ob ustanavljanju podjetja in vzpostavitvi proizvodnje? Kakšne storitve lahko koristite na ustreznih mestih brezplačno?

Na okrogli mizi trije strokovnjaki, Jernej Dvoršak (BABEG | Invest in Carinthia), Miran Breznik (Exportsupport, Austrian Business Agency - ABA) in Lucija Wakounig (Koroška gospodarska zbornica - WKK), predstavljajo široko paleto možnosti, ki jih imajo podjetniki na severni strani Karavank.

Tematski sklopi:

  • Investicije
  • Razvoj in raziskovanje
  • Internacionalizacija
  • Ustanavljanje in mladi podjetniki
  • Izobraževanje kadra

Jezik: slovenski

OGLED WEBINARJA

Dodatne informacije:
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at