World Manufacturing Forum 2021, Cernobbio, Como, Italija, 20. - 21. oktober 2021

petek, 24. september 2021

Program Foruma bo udeležencem omogočal številne priložnosti za diskusije in analize ključnih vprašanj, ki vplivajo na sektor predelovalne industrije. Osnovna tema foruma bo krožno gospodarstvo in uporaba digitalne tehnologije za okoljsko trajnost v predelovalni industriji. 

Program foruma je dosegljiv na: worldmanufacturing.org/activities/world-manufacturing-forum-2021/.

Organizator foruma, ki zadnja leta poteka v najuspešnejši evropski "manufacture" regiji Lombardiji v Italiji, je fondacija World Manufacturing Fundation. Osnovni cilji fondacije so širjenje znanja, spodbujanje inovacij in pospeševanje sodelovanja. Ustanovitelji fondacije so Confindustria dežele Lombardije (ta predstavlja 13.000 podjetij), IMSI (An industry-led, international business innovation and research and development (R&D) program) in univerza Politecnico di Milano, vodilna znanstveno tehnološka univerza v Italiji.

Glavne teme foruma, razdeljene v 4 sekcije (Session) bodo globalne dobavne verige, človeški viri in odpornost predelovalne industrije, zelene (trajnostne in krožne) industrijske politike in vloga digitalnih tehnologij v krožni ekonomiji.

Forum bo potekal znotraj World Manufacturing Week 2021 (18.-22. oktober 2021), ki podjetjem ponuja  priložnosti za odkrivanje najboljših praks, razmišljanj in rešitev za ponovni zagon predelovalne industrije. WMW je priložnost za vzpostavitev odprte platforme za razprave o ključnih izzivih in priložnostih s pomočjo proaktivne izmenjave idej in najboljših praks.

WMW bodo spremljali tudi dogodki, ki jih bodo organizirala podjetja,  poslovna združenja, univerze, raziskovalne organizacije in javne institucije.

Več informacij o WMW je dosegljivih na: worldmanufacturing.org/world-manufacturing-week-2021/.

Med deželo Lombardijo in konzularnim zborom v Milanu poteka tudi dialog na področju tehnologij. V okviru WFW bo tako 20. oktobra 2021 potekal dogodek “Dialogues between Lombardy and Consular Corps: how to involve companies to become smart&green”.

Pripravil:
mag. Boris Antolič
Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu 
E: B.Antolic@gov.si