Za promocijo agroživilskih proizvodov je v letu 2024 na voljo 185,9 milijona evrov

torek, 28. november 2023


Evropska komisija bo v letu 2024 namenila 185,9 milijona evrov za financiranje promocijskih dejavnosti za trajnostne in visokokakovostne agroživilske proizvode EU doma in na tujem.

Poleg povečanja trajnostne proizvodnje in porabe kmetijskih proizvodov promocijska politika podpira tudi trajnostno okrevanje agroživilskega sektorja EU v zahtevnih gospodarskih razmerah. Evropska komisija sofinancira do 80 % izbranih projektov, ki jih predložijo zasebni subjekti. Takšne dejavnosti lahko vključujejo udeležbo na kmetijsko-živilskih sejmih, organizacijo poslovnih delegacij v tretjih državah in pripravo priročnikov za vstop na trg, namenjenih izvoznikom.

Razpisi za zbiranje predlogov za kampanje v letu 2024 bodo odprti od 18. januarja do 14. maja 2024. Evropska komisija bo o njih 31. januarja in 1. februarja organizirala informativni dan.

Komisija v letnem delovnem programu opredeli strateške prednostne naloge za promocijo kmetijskih proizvodov EU in kriterije financiranja ter navede proizvode in možne trge. Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v imenu Komisije izvaja to strateško politiko v praksi.

To počne z objavljanjem razpisov za zbiranje predlogov in ocenjevanje predlogov, dodeljevanjem nepovratnih sredstev in upravljanje sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za t. i. multiprograme (ki zajemajo najmanj dve organizaciji iz najmanj dveh držav EU ali eno ali več institucij EU) ter organizacijo dogodkov in informativnih kampanj v EU in zunaj nje.

Komisija sprejme sklep o izbiri enostavnih programov na podlagi razvrstitve predlogov, ki jo opravi REA. Enostavni programi vključujejo eno ali več organizacij iz iste države EU. Te programe upravljajo nacionalni organi.

Poročilo EU podrobno opisuje izvajanje promocijske politike za kmetijske proizvode v EU in državah, ki niso članice EU. Nekateri posebni cilji politike vključujejo povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov, povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti EU in njihovi prepoznavnosti.

Poročilo na podlagi številnih virov, tudi statističnih podatkov o vlogah in nepovratnih sredstvih, dodeljenih za promocijske programe, udeležbi v misijah na visoki ravni od leta 2016 in povratnih informacij iz ocenjevalnih vprašalnikov, ugotavlja, da je izvajanje promocijske politike za agroživilske proizvode skladno z njenimi cilji, sta sadje in zelenjava glavna proizvoda, ki sta prejela sofinanciranje v okviru promocijske politike ter da bo promocijska politika ključni instrument v podporo prehodu na trajnostno kmetijstvo.

Poročilo temelji na oceni izvajanja politike in bo vključeno v pregled politike.

Več: Spletna stran z informacijami o promocijski politiki

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini