Za uvoz železa in jekla v EU bo potrebna Listina o nadzoru

četrtek, 19. maj 2016
Od 3. junija bo potrebno ob uvozu nekaterih izdelkov iz železa i njekla v Evropsko unijo carinskim organom predložiti Listino o nadzoru. Več ...