Začasna opustitev in znižanje carinskih stopenj za uvoz določenega blaga

petek, 27. november 2020

Svet ministrov Bosne in Hercegovine je na predlog Ministrstva za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BiH sprejel Sklep o začasni opustitvi in začasnem znižanju carinskih stopenj za uvoz določenega blaga do 31. decembra 2021.

Odločba zajema 64 tarifnih številk in je začasni ukrep v skladu z zakonom o carinski tarifi.

Blago, zajeto v tej odločbi, so materiali in surovine, ki se štejejo za surovine, ker jih uporabljajo BiH proizvajalci v lastni proizvodnji, za proizvodnjo končnih izdelkov, pri proizvodnji izdelkov za izvoz ali so nadomestki za uvožene izdelke, ki jih ni mogoče kupiti na domačem trgu v količinah in kakovosti, potrebnih za proizvodnjo končnih izdelkov.

Povezava na Sklep

Pripravila:
Duša Škulj
Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
E: Dusa.Skulj@gov.si