Začasna sprememba pogojev 11-ih javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada

sreda, 18. marec 2020
 

 
Zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slovenski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11-ih javnih pozivov, in sicer:
 
 • Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019,
 • Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 17. 5. 2019,
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,
 • Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Uradni list RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019,
 • Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020.

Točka 9: Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Doda se:
Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu RS (13. 3. 2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja, določenega v javnem pozivu.


Točka 11, četrti odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Spremeni se:
Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.


Točka 12, drugi odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Spremeni se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oziroma pred izplačilom.
Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.
Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.
 
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 13. 3. 2020, Stran: 829