Začasna trgovinska liberalizacija z Ukrajino

ponedeljek, 13. junij 2022


V Uradnem listu EU, L 152 z dne 3. junija 2022 je bila objavljena Uredba (EU) 2022/870 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani.

Uredba je bila sprejeta, da se ublaži negativen gospodarski učinek vojne agresije Rusije proti Ukrajini in  pospeši razvoj tesnejših gospodarskih odnosov med EU in Ukrajino. 

Z uredbo se začasno, za eno leto, ukinejo preostale carinske dajatve na uvoz industrijskih izdelkov iz naslova IV Pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, s poreklom iz Ukrajine, za katere se dajatve na uvoz v EU postopno ukinejo do konca leta 2022, sistem vhodnih cen za sadje in zelenjavo ter tarifne kvote za kmetijske izdelke v skladu z določbami omenjenega sporazuma.

Poleg tega se protidampinške dajatve na uvoz s poreklom iz Ukrajine, ki je izveden med uporabo te uredbe, ne pobirajo, niti po izteku veljavnosti te uredbe. Enako velja tudi za zaščitne ukrepe na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla, kadar so ti izdelki s poreklom iz Ukrajine.

Na uvoz izdelkov iz Ukrajine sta bila v veljavi dva protidampinška ukrepa, in sicer na uvoz brezšivnih cevi ter vroče valjane pločevine iz železa in jekla.

Ti začasni in izredni ukrepi bodo prispevali k podpori in spodbujanju obstoječih trgovinskih tokov iz Ukrajine v EU. 

 

Preberite tudi:

Predstavljen povojni načrt obnove Ukrajine


 Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: