Začenja se izvajanje programa Moja prva plača za leto 2022

četrtek, 25. avgust 2022

Zavod za zaposlovanje Republike Srbije je razpisal Javni razpis za izvedbo letošnjega programa podpore zaposlovanju mladih "Moja prva plača", ki bo sicer realiziran v štirih stopnjah.
 

Štiri stopnje programa "Moja prva plača"

Tako kot je prikazano na spletnih straneh NZS, je prva stopnja namenjena zgolj delodajalcem, ki naj bi se v obdobju med  22.8. in  22. 9. 2022 preko spletne strani www.mojaprvaplata.gov.rs prijavili za sodelovanje v programu.

Druga stopnja je namenjena nezaposlenim, ki se bodo, prav tako preko spletne strani www.mojaprvaplata.gov.rs, prijavili med 3.10. in 31. 10 2022.

Tretja stopnja se bo nanašala na izbor kandidatov s strani delodajalcev. Slednji bodo imeli možnost, da  med kandidati naredijo nekakšno selekcijo, vse od njihovih prijav dalje.

Končni izbor pa bodo delodajalci iz zasebnega sektorja objavili med 1. 11. in 15. 11. 2022, tisti iz javnega sektorja pa med 16. 11. in  30. 11. 2022. Petnajst dni po dokončnem izboru kandidatov bo na spletni strani www.mojaprvaplata.gov.rs objavljen seznam prostih delovnih mest ter število sprejetih kandidatov.

Četrta stopnja izvedbe programa bo vsebovala podpisovanje trojne pogodbe med Zavodom za zaposlovanje, delodajalci in izbranim kandidatom, obenem pa datum začetka odobrenega programa in to petnajst dni po objavi seznama prostih delovnih mest in sprejetih kandidatov zanje.
 

Priložnost za pridobitev delovnih izkušenj

Za leto 2022 je predvideno, da se v program "Moja prva plača" vključi najmanj deset tisoč mlajših od trideset let z najmanj srednješolsko izobrazbo, a brez delovnih izkušenj. Program se bo izvajal pri delodajalcih tako v zasebnem kot javnem sektorju in bo trajal devet mesecev. Se bo pa realiziral brez sklenitve delovnega razmerja.

Med trajanjem omenjenega programa bo Zavod za zaposlovanje mladim s srednješolsko izobrazbo plačeval 25.000 dinarjev mesečno, tistim z visoko pa 30.000 dinarjev z doplačilom prispevka za primer poškodbe na delu ali pa kakršnekoli poklicne bolezni.

Z omenjenim programom se mladim, ki še nimajo delovnih izkušenj, omogoča, da naredijo obvezne prakse konkretnih zadolžitev pri delodajalcih ter si tako pridobijo znanje, veščine ter sposobnosti za delo. Z realizacijo slednjega si seveda bistveno izboljšajo možnosti za kasnejšo zaposlitev.

Vse o omenjenem programu lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje ter na spletni strani Moja prva plača.


Foto: Moja prva plata

Vir: Ekapija 


Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs

 

Preberite tudi:


Priložnosti na trgu Srbije

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini