Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in ZDA - poziv za posredovanje informacij

torek, 12. marec 2013

EU in ZDA sta pričeli z notranjimi postopki za začetek pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu, ki ga imenujejo Čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership). Evropska komisija je že pričela z internimi posvetovanji za pogajalske smernice, ki bodo podlaga za pogajanja Evropske komisije (v imenu držav članic EU) z ameriško stranjo. Predlog smernic bo državam članicam posredovan v sredini marca 2013, cilj pa je potrditev do konca junija 2013.

Sporazum bo poleg odprave carin obsegal širše področje necarinskih ovir, približevanja predpisov, standardov (regulatory convergence) in vzpostavitve novih mehanizmov sodelovanja, kar lahko odpre ameriški trg tudi novim slovenskim podjetjem.

Da bomo v okviru skupne trgovinske politike lahko zastopali interese slovenskega gospodarstva, vas prosimo za informacijo o tem, s kakšnimi ovirami se srečujete:

  •  če že poslujete na ameriškem trgu oziroma
  •  če ste na ameriški trg poskušali prodreti, pa vam to ni uspelo zaradi različnih omejitev, ki so specifične prav za ta trg.

Prosimo, da nam vse informacije posredujete na e-naslov: mirjam.zdovc(at)gov.si.


Poleg tega pa vam posredujemo predloge sprememb, ki jih je že pripravila evropska in ameriška industrija na različnih področjih.