Zakaj v nasprotju z ZDA v Kanadi v celem stoletju ni propadla niti ena večja banka

petek, 24. marec 2023
 
 
Kanadski bančni sistem velja za enega najstabilnejših na svetu, saj v več kot stoletju ni bilo večjih propadov bank. Kateri so dejavniki, ki so prispevali k splošnemu zdravju in odpornosti kanadskega bančnega sektorja?
 
Eden glavnih razlogov za stabilnost kanadskega bančnega sistema je njegova zelo regulirana narava. Propad banke Home Bank v Kanadi leta 1923 je pripeljal do ustanovitve zveznega regulativnega nadzora in vzpostavitve urada nadzornika finančnih institucij, ki je odgovoren za zagotavljanje nemotenega delovanja današnjega bančnega sistema. Nasprotno pa je ameriški finančni sistem skupek na tisoče samostojnih enot bank, ki delujejo pod konkurenčnimi regulativnimi organi in jih urejajo zvezni in državni predpisi z različno strogostjo.

Kanadski zakon o bankah, ki ureja poslovanje bank, se redno posodablja za obravnavo nastajajočih tveganj in izzivov. Ta regulativni okvir pomaga preprečiti, da bi banke prevzele čezmerno tveganje, ki lahko povzroči propad banke.
 
Kanada ima razmeroma majhno število velikih bank, vendar te banke delujejo v različnih poslovnih panogah in geografskih regijah, kar pomaga porazdeliti tveganje in zmanjšati verjetnost sistemske napake. Ta oligopol velikih nacionalnih bank z mrežami podružnic, razpršenimi po vsej državi, upravlja en sam regulator, ki pomaga zagotavljati stabilnost. Nasprotno pa imajo ZDA bolj razdrobljen bančni sektor s številnimi manjšimi bankami, ki so bolj izpostavljene večjim tveganjem.
 
Depoziti v Kanadi so zavarovani na način, ki ščiti vlagatelje do 100.000 $. Zavarovanje deopzitov je bilo uvedeno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja po nizu škandalov, v katere so bila vpletena hipotekarna in posojilna podjetja. Ta politika pomaga Kanadčanom zagotoviti, da so njihove vloge varne, kar posledično pomaga ohranjati zaupanje v bančni sistem kot celoto.
 
Čeprav je zavarovanje depozitov pomemben dejavnik, samo z njim ni mogoče pojasniti stoletne stabilnosti kanadskega bančništva. Drugi dejavniki, kot sta regulativni nadzor in koncentriran bančni sektor, so prispevali k odpornosti Kanade na finančne krize.
 
Na splošno lahko stabilnost kanadskega bančnega sistema pripišemo kombinaciji učinkovite regulative, diverzifikacije in državne podpore. Ti dejavniki so pomagali zaščititi kanadske banke pred velikimi finančnimi šoki in prispevali k nadaljnjemu uspehu in odpornosti sektorja.
 
 
Povzeto po: The Globe and Mail
 
Uredil: Simon Pribac
 
Kanadsko slovenska gospodarska zbornica
e-naslov: info@canslo.com
 
 

Preberite tudi: