Zaključeno javno posvetovanje o pregledu trgovine in trajnostnega razvoja (Trade and Sustainable Development - TSD)

torek, 18. januar 2022

 
Evropska komisija je pripravila 15-delni akcijski načrt za implementacijo in izvrševanje poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju (TSD) v prostotrgovinskih sporazumih Evropske unije s tretjimi državami.

V okviru tega akcijskega načrta je Evropska komisija v pregledu trgovinske politike napovedala vrednotenje vseh pomembnih vidikov izvajanja in izvrševanja TSD, vključno z obsegom zavez, mehanizmi spremljanja, možnostjo sankcij za neskladnost, pa tudi institucionalnega dela ter določitve potrebnih sredstev za izvedbo le-tega.

V skladu z objavljenim pregledom trgovinske politike namerava Evropska komisija na pregleden in vključujoč način v postopek vključiti tudi civilno družbo. V ta namen so bili vsi zainteresirani deležniki povabljeni na javna posvetovanja o pregledu TSD, ki se je zaključilo 31.10.2021.  

Dokumenti, pregled prispevkov in posamezni predlogi  so dostopni na tej povezavi.
 

Želite izvedeti več?

Naše vsebine:

Trgovinske ovire na trgih zunaj EU